Kvalifikacijos tobulinimas
Lietuvoje

Fortbildung Foto: Goethe-Institut

Vilniaus Goehte’s institutas suteikia vokiečių kalbos mokytojams galimybę kelti savo kvalifikaciją. Rengdami kvalifikacijos kėlimo seminarus ypatingą dėmesį skiriame vokiečių kalbos dėstymo metodikai ir didaktikai, integruotam vokiečių kalbos ir dalyko mokymui, interneto ir naujųjų technologijų taikymui vokiečių kalbos pamokose, ankstyvojo užsienio kalbos mokymo skatinimui ir mokytojų referentų bei nuotolinio mokymo dėstytojų ruošimui. Informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo programas rasite mūsų renginių kalendoriuje:
Renginių kalendorius
 

Mokytis mokyti vokiečių (DLL)

Kvalifikacijos tobulinimo poreikis mokytojams visame pasaulyje tampa vis labiau heterogeniškas: mokytojų didaktinių žinių bagažas, kalbos žinių lygis įvairuoja taip pat, kaip ir mokymo vietos ar besimokančiųjų grupės. Smarkiai skiriasi ir sąlygos, kuriomis įgyjamos tam tikros kvalifikacijos.

Goethe's institutas, reaguodamas į naujas tendencijas, patobulino savo nuotolinių studijų programos Vokiečių pamokos teorija ir praktika dalykinius ir teorinius pagrindus. Šią programą institutas sukūrė bendradarbiaujant su Kaselio universitetu bei Vokiečių nuotolinių studijų institutu. Programą tobulino speciali darbo grupė, kurią sudarė Goethe's instituto Kvalifikacijos tobulinimo didaktikos skyriaus darbuotojos (Karina Ende, dr. Imke Mohr) ir Goethe's instituto Kalbos tarybos nariai (prof. dr. Hansas Barkowskis iš Friedricho Schillerio universiteto Jenoje, prof. dr. Rüdigeris Grotjahnas iš Bochumo Rūro universiteto, prof. Dr. Britta Hufeisen iš Darmštato technikos universiteto ir prof. dr. Michaelis Legutke iš Justo Liebigo universiteto Gysene).

Naujasis kvalifikacijos tobulinimo kursas Mokytis mokyti vokiečių (DLL) išsiskiria savo novatorišku požiūriu į kvalifikacijos tobulinimo didaktiką. Ši programa atsižvelgia į dabartinę vokiečių, kaip užsienio kalbos situaciją, naujausius pasiekimus didaktikos srityje, Europoje galiojančius švietimo standartus bei visame pasaulyje pasikeitusius mokytojų kvalifikavimo reikalavimus.
DLL kursas parengtas mokytojams, dirbantiems pradinio ir vidurinio ugdymo sistemoje. Jis taip pat skirtas mokytojams, baigusiems studijas ir dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje, taip pat ir turintiems nedidelę mokytojavimo patirtį.

Kokių tikslų siekiama šia programa?

Mokytojai gali atnaujinti studijų metu įgytas žinias apie kalbų mokymą ir mokymąsi, pagerinti savo pedagogines kompetencijas, o taip pat įgyti papildomų formaliųjų kvalifikacijų – kurso pabaigoje dalyviams bus įteikiami specialūs sertifikatai. DLL kursai gali būti vykdomi bendradarbiaujant su Vokietijos aukštosiomis mokyklomis, taigi juos baigus galima įgyti taip pat ir aukštosios mokyklos sertifikatą. Užbaigus atskiras kurso dalis suteikiami ECTS kreditai, kurie gali būti integruoti į nacionalinę kreditų sistemą.

Kaip dirbti su DLL?

DLL – tai kombinuotas tobulinimosi kursas, kurį galima baigti visiškai individualiai su spausdinta mokomąja medžiaga, arba kolektyviai, naudojantis mokymosi platformą „Moodle“. Pasirinkus antrąjį mokymosi modelį, į kursus reikia užsiregistruoti Goethe‘s institute. Dalyvavimas seminaruose bus derinamas su savarankišku darbu. Kursų metu bus vykdomi projektai, kuriuose bus nagrinėjamas darbas pamokoje.

Kaip su DLL pagerinti savo dalykines kompetencijas?

DLL pateikiamos užduotys skirtos sisteminiam mokymo veiklos stebėjimui ir analizei. Šiam tikslui pasitelkiami pamokų įrašai iš trijų kontinentų. Jais remiantis bus bandoma suprasti pamokos tikslus, kritiškai įvertinti jos pedagoginę bei dalykinę koncepciją bei tokiu būdu tobulėti.
Kiekvienoje modulio fazėje DLL dalyviams suteikia galimybę sistemingai stebėti ir apmąstyti mokymosi procesą – tiek savo, tiek kitų. Pamokų dokumentacija paremti praktinių tyrimų projektai skatina perprasti pamoką, kritiškai įvertinti jos pedagoginę bei dalykinę koncepciją ir tobulėti.

Modulinis kvalifikacijos tobulinimas

DLL sudarytas iš standartizuotų programų. Šis kursas suteikia galimybę grupuoti modulius ir pagal atskirų grupių poreikius pritaikyti joms specialias programas ar atskiras priemones. Suplanuotos šios standartizuotos programos: PAGRINDAI (BASIS), PAŽENGUSIEMS (AUFBAU) ir SPECIALUS KURSAS (SPECIAL). Už kvalifikaciją atskiruose moduliuose skiriami ECTS kreditai. Kreditus ir sertifikatus, kurie galiotų ir Lietuvoje, planuojama suteikti ir už dalyvavimą pavieniuose mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Programą PAGRINDAI (BASIS) sudaro šeši moduliai:
  • Modulis 1: Mokymo kompetencijos ir pamokos organizavimas
  • Modulis 2: Užsienio kalbų mokymasis
  • Modulis 3: Vokiečių, kaip užsienio, kalba
  • Modulis 4: Užduotys, pratimai ir interakcija
  • Modulis 5: Mokymosi medžiaga ir medijos
  • Modulis 6: Mokymo planų reikalavimai ir pamokos planavimas
Programą SPECIALUS KURSAS (SPECIAL) sudaro šie moduliai:
  • Modulis 8: Vokiečių kalba vaikams
  • Modulis 10: Vokiečių kalba paaugliams
  • Modulis 16: Kalbos mokymasis dalykų pamokose
Nuo 2020 metų Goethe`s instituto kvalifikacijos tobulinimo kursas „Mokytis mokyti vokiečių“ (DLL) bus siūlomas regiono mastu. Jame galės dalyvauti mokytojai iš Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Slovenijos ir Vengrijos. Šis pasiūlymas užtikrins Jums daugiau lankstumo pasirenkant temas ir aktyvų dalykinį dialogą su kolegomis iš kaimyninių šalių.

Daugiau informacijos