Greita navigacija:
Iš karto pereiti prie turinio (Alt 1)Iš karto pereiti prie antraeilės navigacijos (Alt 3)Iš karto pereiti prie pagrindinės navigacijos (Alt 2)

Mokytis mokyti vokiečių (DLL)®
Kokybės standartai

Kokybė © Goethe-Institut Programą „Mokytis mokyti vokiečių“® parengė žymūs mokslininkai, remdamiesi naujausiais kvalifikacijos tobulinimo programų standartais. DLL programa:

Orientuota į kompetencijas 

DLL programoje orientuojamasi į pamokoms reikalingas kompetencijas ir jų tobulinimą. Joje gilinamos dalykinės ir didaktinės žinios.

Orientuota į praktiką 

DLL programoje atsižvelgiama į Jūsų pedagoginę praktiką ir asmeninę patirtį, vedant pamokas. Joje pateikiama daug praktinių pavyzdžių, pavyzdžiui, pokalbiai su mokytojais, mokymosi medžiagos ar pamokos planų pavyzdžiai, pamokų vaizdo įrašai. Nagrinėdami šią praktinę medžiagą, gausite naujų idėjų, kaip planuoti savo pamokas, išbandyti jose naujus dalykus ir jas reflektuoti. Per praktinius tyrimo projektus įgysite naują požiūrį į savo pamokas.

Medijų integravimas

Jūs galite rinktis: „Klett“ leidykla yra išleidusi kiekvienam moduliui skirtą knygą, taip pat yra elektroninė ir interaktyvi versija Goethe’s instituto mokymosi platformoje. Vaizdo įrašai, kuriose užfiksuotos įvairios situacijos, vedant pamokas ir mokant kalbos, suteiks galimybę giliau panagrinėti praktinę veiklą ir padiskutuoti su kitais apie pamokas ir kalbos mokymosi skatinimą.

Standartizuota 

DLL programos formatas, naudojamos užduotys ir nagrinėjami scenarijai yra standartizuoti.

Skaidri

DLL programa užtikrina skaidrumą, susijusį su dalyvavimo sąlygomis, mokymosi tikslais, formatais, darbo apimtimi, trukme ir pažymėjimais.

Mokslininkų įsitraukimas 

DLL programą rengė mokslininkai. Rengiant turinį, bendradarbiavo ir konsultacijas teikė Goethe’s instituto Kalbos mokslo tarybos ir kitų sričių mokslininkai.

Aktuali

DLL programoje pateikiami ir nuolat atnaujinami naujausi vokiečių kaip užsienio ir antrosios kalbos moksliniai duomenys.

Išbandyta ir įvertinta 

DLL programa buvo išbandyta Vokietijoje ir užsienio šalyse. Programa buvo pakoreguota, atsižvelgiant į skirtingų pasaulio regionų bandomojo kurso dalyvių grįžtamąjį ryšį. Kvalifikacijos tobulinimo didaktika buvo įvertinta moksliniais tyrimais.

Suskirstyta į modulius ir akredituojama

Už kiekvieno modulio baigimą numatyti 3 ECTS kreditai (1 ECTS = 30 val.).