Vokiečių kalba su Hans Hase

Vokiečių kalba su Hans Hase Nuotr.: Goethe-Institut/Karolina Černevičienė

Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse – motyvuojanti mokymo programa vaikams nuo 6 iki 8 metų

Programą sudaro 30 užsiėmimų:
 • 20 teminių valandėlių
 • 4 valandėlės kartojimui
 • 6 valandėlės, skirtos įvairioms šventėms
Vienas užsiėmimas trunka apie 40 minučių. Užsiėmimą galima dalinti į dvi dalis po 20 minučių.

Programą Hans Hase prasmingiausia taikyti paskutiniais darželio lankymo metais arba priešmokyklinėje grupėje. Programa padės tvirtus pagrindus tolesniam vokiečių kalbos mokymuisi pradinėje mokykloje.

Hans Hase pamokėles priešmokyklinėse grupėse veda atitinkamą kvalifikaciją turinčios vokiečių kalbos mokytojos arba vokiečių kalbą mokančios darželio auklėtojos. Vaikai susipažįsta su nauja kalba jiems pažįstamoje aplinkoje, kurioje jie jaučiasi užtikrintai ir saugiai.

Programa remiasi naujausiomis žiniomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje. Ją specialiai vokiečių kalbos nemokantiems ikimokyklinukams (6–8 metų) 2008-2009 metais parengė ir trijuose darželiuose sėkmingai išbandė Budapešto Goethe`s institutas. Programos medžiaga remiasi ikimokyklinio auklėjimo pedagogams skirtame leidinyje Schnupperangebot Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten (Vokiečių kalba kaip užsienio kalba vaikų darželyje) išdėstytomis rekomendacijomis.
Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami (kalbinius) veiksmus. Vaikai
 • žaidžia
 • dainuoja
 • šoka
 • rimuoja
 • daro darbelius
 • ir dar daug kitų dalykų
Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas.

Kokios temos aptariamos 30-tyje užsiėmimų?
 • Aš esu …
 • Mano namai
 • Aš mėgstu…
 • Mano draugai
 • Mano žaislai
 • Vienas, du, trys…
 • Raudona, mėlyna, geltona ir žalia
 • Brrr, kaip šalta
 • Mano drabužiai
 • Aš sportuoju ir
 • Šv. Mikalojus
 • Kalėdos
 • Velykos
 • Gimtadienis
Ką geba vaikai po 30 pamokėlių su kiškiu Hansu?

Vaikai
 • žino žodžių, struktūrų ir paprastų sakinių jiems reikšmingomis temomis
 • žinoma tema gali neverbaliniu arba paprastomis priemonėmis paremtu verbaliniu būdu sureaguoti į kelis paprastus jiems užduodamus klausimus
 • moka keletą dainelių, rimuotų posakių ir eilėraštukų
 • su grupe gali suvaidinti kokią nors istoriją.
Dar svarbiau tai, kad vaikams smagu mokytis vokiečių kalbos, kad ugdomas teigiamas jų požiūris į vokiečių kalbą ir kultūrą bei skatinamas atvirumas kitoms kalboms ir kultūroms.
2018/19 mokslo metais Goethe’s instituto ankstyvojo vokiečių kalbos mokymą vykdančių ir/arba projekte „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu“ dalyvaujančių vaikų darželių ir mokyklų sąrašas.

Vilnius

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Mokytoja Mingailė Andriejūnienė

Vilniaus vaikų meninė studija „Diemedis“
Mokytoja Aušra Dulevičiūtė-Kavaliauskienė

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Aušra Dulevičiūtė-Kavaliauskienė

Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis
Mokytoja Elida Aršavskienė

Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“
Mokytojos Birutė Spruogienė, Božena Čiurlionienė

Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla
Mokytoja Anželika Zujeva

Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“
Mokytoja Virginija Smalinskienė

The American International School of Vilnius
Mokytoja Angelė Jelagaitė

VšĮ Vilniaus privati gimnazija
Mokytoja Neringa Goberytė

VšĮ Krikščioniškas vaikų darželis
Mokytoja Rasa Ylaitė

Kaunas

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla
Mokytoja Daiva Dumbliauskė

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“
Mokytoja Loreta Krapauskienė

Kauno vokiečių kultūros draugija
Mokytoja Marija Maslauskaitė

Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“
Mokytojos Gintarė Kačiušienė, Gražina Kačiulytė

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“
Mokytoja Daiva Dumbliauskė

Kauno šv. Kazimiero progimnazija
Deutschlehrerin Raimonda Jazukevičienė

Kauno Suzukio pradinė mokykla
Mokytojos Jolanta Žygienė, Neringa Degutienė

Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla
Mokytoja Jūra Sakalauskienė

UAB „Gloria lingua“
Mokytoja Jurgita Lukienė

Kauno Simono Daukanto progimnazija
Mokytoja Skaidra Šergalienė

Klaipėda

Klaipėdos m. darželis „Radastėlė“
Mokytoja Liolė Vilidaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“
Mokytojos Edita Gložaitienė, Ieva Alvinskaitė

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis
Mokytoja Virginija Boettcher

Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“
Mokytoja Kristina Janavičienė

Klaipėdos regos ugdymo centras
Mokytoja Laima Bukauskaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“
Mokytoja Ingrida Petrylienė

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“
Mokytoja Vilma Simonaitienė

Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“
Mokytoja Dalia Leščiauskienė

Klaipėdos Simono Dacho namų sekmadienio mokyklėlė
Mokytoja Kristina Kerpė

Šiauliai

Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“
Mokytoja Rima Barkauskienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Mokytoja Vitalija Donskienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Mokytoja Lina Juškevičienė

Šiaulių m. Medelyno progimnazija
Mokytoja Ingrida Zibulskienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
Deutschlehrerin Dalia Sviensienė

Kelmė

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Mokytoja Violeta Truncienė

Kelmės „Kražantės“ progimnazija
Mokytoja Nijolė Vengelienė

Kelmės raj. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija
Mokytojos Audronė Pociuvienė, Violeta Šniaukšteinė

Kelmės raj. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla
Mokytoja Salomėja Aginskienė

Kelmės raj. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija
Mokytoja Vilma Kaktytė

Kelmės raj. Pakražančio gimnazija
Mokytoja Vita Milkintaitė

Anykščiai

Anykščių A.Baranausko pagrindinė mokykla
Mokytoja Vilma Tartilienė

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“
Mokytoja Violeta Neniškienė
 
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė“
Mokytoja Violeta Neniškienė

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija
Mokytoja Violeta Neniškienė

Kiti miestai

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis
Mokytoja Neringa Surdokienė

Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“
Mokytoja Jūratė Gulbinė

Raseinių raj. Šiluvos gimnazija
Mokytoja Janina Nyderienė

Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras
Mokytoja Daiva Eizintienė
Hans Hase programą sudaro išsamus medžiagos rinkinys, skirtas pedagogams ir vaikams.

Rinkinį sudaro:
 • 1 mokytojo vadovas (detalūs užsiėmimų planai su tikslais, žingsniais, kalbine medžiaga ir kt.)
 • virš 100 spalvotų įvairaus dydžio paveikslėlių.
 • 50 spalvinimo, darbelių ir užduočių lapų vaikams
 • 1 Kiškio Hanso kompaktinė plokštelė su visomis dainomis ir jų akompanimentais vaikų darželio auklėtojoms/pedagogėms
 • 1 vaikams skirta Kiškio Hanso kompaktinė plokštelė su visomis dainomis
 • 1 ant rankos užmaunama lėlė Kiškis Hansas
Visus priešmokyklinėse grupėse vykstantiems užsiėmimams reikalingus rekvizitus, medžiagas, užduočių lapus ir kt. vaikams duoda vaikų darželio auklėtoja/pedagogė. Pamokėlių metu sukuriami darbeliai yra rūpestingai saugomi, o per kartojimo valandėlę, kuri vyksta kas penki užsiėmimai, vaikai susideda juos į savo Kiškio Hanso aplanką. Taip tėvai ir seneliai gali stebėti vaikų daromą pažangą.

Kiškio Hanso kompaktines plokšteles vaikams galima užsisakyti atskirai, tad programos pradžioje galima jomis aprūpinti kiekvieną vaiką. Tuomet vaikai ir namuose gali klausytis muzikos bei kartoti naujai išmoktas daineles ir eilėraštukus. Klausydami kompaktinės plokštelės vaikai gali marginti Kiškio Hanso spalvojimo lapus, kuriuos auklėtoja/pedagogė išdalina baigiantis užsiėmimui.

Linkime Jums ir Jūsų mokiniams smagių valandų su Kiškio Hanso pamokėlėmis!