Niurnbergo rekomendacijos
Tėvai

Kai kurie tėvai ir pedagogai tebėra linkę nuogąstauti, kad ankstyva užsienio kalbos mokymo pradžia užkrauna pernelyg didelį krūvį vaikams. Tačiau dauguma tėvų galimybę mokytis užsienio kalbos šiandien priima kaip investiciją į vaikų ateitį. Jie neblogai informuoti apie tai, kad anksti prasidėjęs užsienio kalbos mokymas turi aiškių privalumų ir leidžia vaikams lengviau ir greičiau išmokti vieną ar kelias užsienio kalbas. 

Siekiant, kad ankstyvojo užsienio kalbos mokymo procesas būtų sėkmingas, labai svarbus yra ir glaudus auklėtojų bei mokytojų bendradarbiavimas su tėvais. Tėvai gali palankiai paveikti vaikų mokymosi procesą ir sukurti jo sėkmingai eigai būtinas prielaidas. Kai tėvai savo aplinkoje, o ypač vaikų akivaizdoje, demonstruoja teigiamą nuostatą užsienio kalbos atžvilgiu, kai visapusiškai palaiko vaiko pastangas mokytis kalbos, vaikas jos mokosi noriai ir yra motyvuotas. 

Vaiko susidomėjimą užsienio kalba stiprina ir domėjimasis pamokų turiniu, pagyrimai ir padrąsinimai, girdimi ne vien mokykloje. Todėl vaikų darželiai ir mokyklinio lavinimo įstaigos turėtų stengtis įtraukti tėvus į savo veiklą bei vertinti tevų paramą. Kuo artimesnis bus santykis tarp namų aplinkos ir mokymosi vietos (darželio ar mokyklos), tuo palankesnė vaikui bus mokymosi atmosfera.
   

Rekomendacijos:

Tėvai turėtų:

  • būti tinkama forma informuojami apie ankstyvojo užsienio kalbos mokymo tikslus, mokymo turinį ir psichologines mokymosi prielaidas. Jie turėtų būti reguliariai supažindinami su vaiko mokslo eiga ir daroma pažanga. Tik tuomet jie galės deramai suprasti, sekti ir palaikyti mokymo procesą.
  • Klausinėdami, padrąsindami, girdami už pasiekimus ir kalbėdamiesi aiškiai išreikšti savo susidomėjimą vaiko ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi proesu. Jų raginimai pademonstuoti naujai išmoktus dalykus turėtų išreikšti nedirbtinį susidomėjimą ir jokiu būdu nebūti kontrolinio pobūdžio.
  • Nemėginti daryti įtakos vaikų mokymosi procesui, taisydami klaidas. Klaidų taisymas turėtų būti tik mokytojų ar auklėtojų uždavinys; pedagogas klaidas taiso labai tikslingai ir diskretiškai, kad neišgąsdintų vaiko ir netrikdytų jo kalbos srauto;
  • Turėdami galimybių, aktyviai reaguoti į pasiūlymus bendradarbiauti (dalyvauti tėvų susirinkimuose, informaciniuose renginiuose, mokyklos šventėse ir pan.) ir patys ieškoti progų pabendrauti su pedagogais, išlaikant abipusiškai deramą pagarbą kitų atliekamoms užduotims ir atsakomybei.

Daugiau informacijos