Kokių pamokų pageidauja paaugliai
Kas priklauso nuo mokytojo

Mokinių požiūriu, pamokų kokybė yra labai tampriai susijusi su mokytojo asmenybe. [1]

Jei moksleivių paprašoma apibūdinti „gerą mokytoją“, jie ypač pabrėžia šias jo savybes: geras mokytojas yra teisingas, pozityviai ir draugiškai elgiasi su jaunuoliais, dėl to neprarasdamas autoriteto. Jis taip pat yra kompetentingas, gyvai veda pamoką ir sugeba motyvuoti mokinius.*
Paaugliams taip pat yra svarbios didaktinės-metodinės mokytojų kompetencijos, ypač žinių perteikimo kompetencija, t.y. gebėjimas, „gerai paaiškinti“. [2]

Dar moksleiviai mokytojuose vertina pagarbą, simpatiją, pasitikėjimą ir kantrybę. [3]

Be to, jie labiau mėgsta mokytojus, kurie atsižvelgia į mokinių nuomonę ir norus. [4]

Nepaisant noro turėti „laisvą“ ir draugišką mokytoją, daug mokinių visgi pageidauja mokytojų, kurie duotų aiškius nurodymus, būtų autoritetingi ir neapleistų pamokos turinio. [5]

Įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad pradėję eiti į mokyklą moksleiviai būna išties patenkinti mokytojais. Tačiau pradėjus eiti į 5-ąją klasę pastebimas staiga atsiradęs nepasitenkinimas, kuris laikui bėgant tiek sustiprėja, kad vyresnėse klasėse dauguma mokinių yra nepatenkinti savo mokytojais. [6]

[1] Bocka, D. (2003). ... guter Unterricht ist schwer zu halten. Eine explorative Studie über Unterrichtsqualität unter besonderer Berücksichtigung der Schülersicht in der Sekundarstufe I. Hamburg, Bayreuth: Kovač (Studien zur Schulpädagogik, 35).

[2] Stolz, G. E. (1997). Der Lehrer aus der Sicht von Schülern. In: Schwarz, B. & Prange, K. (Hrsg.) Schlechte Lehrer/innen. Zu einem vernachlässigten Aspekt des Lehrerberufs. Weinheim: Beltz

[3] König, J. (2007). Welche Merkmale sollte eine „gute“ Lehrkraft haben? Gruppendiskussionen mit Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe. Berlin: Humboldt-Universität.

[4] Bosworth, K. (1995). Caring for others and being cared for. Phi Delta Kappan, 76(9), 686-693.

Wentzel, K.R., Barry, C.M. & Caldwell, K.A. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustment. Journal of Educational Psychology, 96, 195-203.

[5] Neumann, E. (2010). Untersuchung über die Wunschvorstellung von Schülern bezüglich der Unterrichtsmethoden. GRIN, München.

[6] Bocka, D. (2003). ... guter Unterricht ist schwer zu halten. Eine explorative Studie über Unterrichtsqualität unter besonderer Berücksichtigung der Schülersicht in der Sekundarstufe I. Hamburg, Bayreuth: Kovač (Studien zur Schulpädagogik, 35).

[7] Czerwenka, K., Nölle, K., Pause, G. (1990): Schülerurteile über die Schule. Bericht über eine internationale Untersuchung. Frankfurt am Main, New York: P. Lang.

Eder, F. & Felhofer, G. (1996). Schule als Lebensbereich. In: L. Wilk & J. Bacher (Hrsg.) Kindliche Lebenswelt. Eine sozialwissenschaftliche Annäherung. Oplade: Leske und Budrich.