Komunikacijos būdai pamokoje

Daug mokinių pamokose pageidautų daugiau darbo poromis ir grupinio darbo, o štai frontalinis mokymo metodas yra mažiau mėgstamas. [1]

14–15 metų amžiaus paauglių tyrimai rodo, kad dažniausiai mokiniai nuobodžiauja tada, kai mokomoji medžiaga pateikiama pasitelkus frontalinį mokymo metodą. 82% apklaustų mokinių nurodo, kad jie nuobodžiavo, kadangi pamokoje „tik mokytojas kalbėjo“. Nuobodulio lygis būna žymiai mažesnis, kai klasėje diskutuojama (24%), kiekvienas dirba individualiai (12%), moksleiviai dirba dviese (8%) arba grupėmis (4%). [2]

Taip pat ir kitų tyrimų metu moksleiviai dažniausiai nuobodulio priežastimi įvardijo tam tikras darbo ir socialinės komunikacijos formas, o antroje vietoje – pamokų temas ir turinį.* Daugiausia mokinių kritikos susilaukia tai, kad pamokos būna per daug vienodos ir neįdomios, kad mokytojas (per) daug kalba ir moksleiviai per mažai įtraukiami į pamokos veiksmą. [3]

Moksleiviai dažnai būna nepatenkinti dėl per didelio pamokose pateikiamo teorinės medžiagos kiekio, kas iššaukia gana pasyvų jų elgesį. Mokiniai pageidautų turėti galimybių daugiau dirbti praktiškai ir aktyviau dalyvauti pamokoje. To galima pasiekti, pavyzdžiui, dirbant grupėmis. [4]

[1] Bocka, D. (2003). ... guter Unterricht ist schwer zu halten. Eine explorative Studie über Unterrichtsqualität unter besonderer Berücksichtigung der Schülersicht in der Sekundarstufe I. Hamburg, Bayreuth: Kovač (Studien zur Schulpädagogik, 35).

[2] Götz, T., Frenzel, A.C. & Pekrun, R. (2007). Regulation von Langeweile im Unterricht. Was Schülerinnen und Schüler bei der „Windstille der Seele“ (nicht) tun. Unterrichtswissenschaft, 35, 312-333.

[3] Götz, T., Frentzel, A.C. & Haag, L., (2006). Ursachen von Langeweile im Unterricht. Empirische Pädagogik, 20(2), 113-134.

[4] Bocka, D. (2003). ... guter Unterricht ist schwer zu halten. Eine explorative Studie über Unterrichtsqualität unter besonderer Berücksichtigung der Schülersicht in der Sekundarstufe I. Hamburg, Bayreuth: Kovač (Studien zur Schulpädagogik, 35).