Skaitmeninių medijų naudojimas pamokoje

Moksleivių nuomone, pamokose daug dažniau turėtų būti naudojamos skaitmeninės medijos.

Moksleiviai norėtų, kad pamokose būtų labiau išnaudojamos elektroninių medijų galimybės, kadangi jos paverčia mokymosi procesą įdomesniu bei padeda geriau suprasti jo turinį. [1]
Paaugliai skundžiasi, kad jiems susidaro įspūdis, jog daugelis mokytojų tiesiog nežino, kaip jie pamokose galėtų tikslingai pritaikyti naująsias medijas. Jiems taip pat atrodo, kad daug mokytojų apskritai yra visiškai nesuinteresuoti naudoti naująsias medijas.
Taigi, moksleiviai reikalauja, kad mokytojai būtų geriau apmokyti dirbti su skaitmeninėmis medijomis. [2]

[1] BITCOM (Hrsg.) (2011). Jugend 2.0. Eine repräsentative Untersuchung zum Internetverhalten von 10- bis 18-Jährigen.

BITKOM (Hrsg.) (2014). Digitale Schule – vernetztes Lernen.