Rekomendacijos pamokai

Atsiliepimai apie mokymosi pasiekimus

Paaugliams labai svarbu yra dažnai girdėti atsiliepimus apie jų mokymosi eigą. Pozityvūs vertinimai (ar kritika) padeda jiems suprasti savo mokymosi pasiekimų lygį. Taigi, vertinimai turėtų būti daromi ne tik per kontrolinius žinių patikrinimus, bet taip pat ir kasdieninių pamokų metu.

Judėjimas pamokose

Fizinio judėjimo pratimai gali padėti išsklaidyti paauglių mieguistumą ir pasyvumą. Taip pat ir darbo bei komunikacijos formų kaita padeda suaktyvinti moksleivius.

Aiški pamokos struktūra

Moksleiviams yra lengviau sekti pamokos veiksmą, jei pamokos struktūra jiems yra aiški. Pamokos pradžioje yra naudinga trumpai supažindinti moksleivius su būsimos pamokos eiga (pvz., pamokos planą galima užrašyti ant lentos).

Bendros taisyklės

Pamokose turėtų galioti aiškios taisyklės ir tvarka, suteikianti moksleiviams tęstinumo, o tuo pačiu ir saugumo jausmą. Tokias taisykles moksleiviai labiau priima ir iš tiesų jų laikosi, jei jiems suteikiama galimybė dalyvauti taisyklių nustatyme ir jie jaučia, kad į jų poreikius yra atsižvelgiama.

Temų parinkimas pagal moksleivių interesus

Ne mokytojų, bet mokinių interesai turėtų būti svarbiausi pasirenkant pamokų temas. Taip pat į mokymo planą turėtų būti įtraukiamos tos temos, kuriomis paaugliai ypač domisi šiuo savo gyvenimo laikotarpiu (pvz. ateities planai, atsiskyrimas nuo tėvų, draugystė ir meilė).

Dienos laiką atitinkantis pamokos turinys

Jeigu įmanoma, ypač sudėtingą turinį reikėtų nagrinėti vėlyvą priešpietį vykstančių pamokų metu, kadangi šiuo dienos laiku paaugliai geba geriau susikaupti nei ankstyvą rytą. Taip pat ir ilgi bei svarbūs testai neturėtų būti atliekami anksti ryte, bet veikiau prieš pietus.

Parama planuojant

Ruošdamiesi kontroliniams žinių patikrinimams paaugliai gali greitai prarasti laiko ir rmedžiagos kiekio pojūtį. Todėl patartina padėti jiems planuoti laiką, pavyzdžiui, sudarant laipsniškus mokymosi planus.

Vizualinės mokymosi priemonės

Paaugliams labai naudinga, jei mokytojai pamokose naudoja rašomąją lentą (juodą ar baltą) ar pan., pavyzdžiui, užrašydami ant jos užduotis. Tokiu būdu net ir mažiau dėmesingi moksleiviai turi „pagalbą atminčiai“.

Aktualumo parodymas

Paaugliams skirta pamoka turėtų būti kuo labiau komunikatyvi ir pritaikyta prie kasdienybės poreikių. Besimokantieji turi pajusti, kad vokiečių kalba jiems yra aktuali. Projektinis darbas ar mokinių mainai, savo ruožtu, suteikia vokiečių kalbai dar daugiau svorio.