7:0 vokiečių kalbos naudai
Dalyvavimo sąlygomis

Asmens duomenys gali būti naudojami tik vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais. Dalyvis duoda sutikimą, kad organizatorius elektroniniu būdu rinktų ir naudotų jo asmens duomenis tik žaidimo tikslais.

Dalyvaujančios komandos suteikia organizatoriams erdvės ir laiko požiūriu neribotą, o turinio požiūriu konkursu ir projektu „7:0 vokiečių kalbos naudai“ apsiribojančią teisę įvairiapusiškai naudoti mokinių dalyvavimo konkurse tikslu atsiųstus vaizdo įrašus ir jų išsakytus komentarus.

Šiuo atveju ypač paminėtina teisė dauginti ir platinti vaizdo įrašus vaizdo arba garso laikmenose bei teisė juos viešai skelbti ir demonstruoti.

Šios teisės suteikiamos nemokamai.

Organizatorius turi teisę aukščiau minėtas teises suteikti tretiesiems asmenims.

Dalyvaujančios komandos mokinių dalyvavimu užtikrina, kad atitinkamos reikalingos naudojimo teisės yra suteikiamos.

Pastarieji užtikrina, kad jų atsiųstų vaizdo įrašų (ir/arba tekstų ir muzikos) naudojimas nėra susaistytas trečiųjų asmenų teisėmis į juos (pvz. autorių teisėmis, kitomis gretutinėmis ar asmeninėmis teisėmis) ir jie gali laisvai tuos įrašus naudoti.

Jie iš anksto atleidžia organizatorių nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų, kurios remtųsi tuo, kad aukščiau išvardinti teiginiai yra neteisingi.

Organizatorius turi teisę naudoti dalyvaujančių komandų pateiktus vaizdo įrašus, tačiau nėra įpareigotas tai daryti.

Organizatorius bet kuriuo būdu naudodamas jam pateiktą medžiagą nurodys ją pateikusią komandą.