Tarptautiniai jaunimo debatai
Partneriai ir alumnai

Partneriai

Goethe-Institut Goethe-Institut Goethe-Institut
Goethe´s institutas yra visame pasaulyje veikianti Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institucija. Ji skatina vokiečių kalbos mokymąsi užsienyje ir puoselėja tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Goethe´s institutas koordinuoja „Tarptautinių jaunimo debatų“ projektą. Projekto pagrindinis biuras įsikūręs Prahoje. Už konkurso įgyvendinimą atsakingi Goethe´s instituto padaliniai, veikiantys projekto dalyvių šalyse.

Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) Fondas "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (liet. „Atmintis, atsakomybė ir ateitis“)
Siekdamas atminti, pagerbti ir paremti nacionalsocializmo aukas, fondas Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) fskatina žmogaus teisių ir tautų savitarpio supratimo stiprinimą. Fondas finansuoja tarptautinius projektus, kurių tikslas – istorijos tyrimai, kova už žmogaus teises ir veikla nukentėjusių nuo nacionalsocializmo labui. „Tarptautinių jaunimo debatų“ projekte fondas padengia biuro personalo išlaidas ir dalyvauja renkant debatų temas.

Gemeinnützige Hertie-Stiftung Gemeinnützige Hertie-Stiftung Hertie fondas
Pelno nesiekiantis Hertie fondas yra vienas didžiausių privačių fondų Vokietijoje. Svarbiausios fondo veiklos kryptys yra demokratinis ugdymas, neuromokslai, Europos integracija, profesijos ir šeimos derinimas. Hertie fondas inicijavo Vokietijos Jaunimo debatų projektą, kuris vėliau tapo „Tarptautinių jaunimo debatų“ pavyzdžiu. Hertie fondas rengia „Tarptautinių jaunimo debatų“ projekto koncepciją, teikia medžiagą ir dalijasi patirtimi.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) prižiūri mokyklų veiklą užsienyje. Daugiau nei 1200 mokyklų pasaulyje, iš kurių 140 yra vokiškos užsienio mokyklos, kurių dauguma yra privačios, remiamos Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos tiek patirtimi, tiek finansiškai. „Tarptautinių jaunimo debatų“ projektą valdyba kuruoja siųsdama į mokyklas specialistus ir mokytojus atitinkamoms programoms.
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, logotipas © Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvoje Tarptautinius jaunimo debatus remia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 

Alumnai

Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacija Lietuvoje puoselėja debatų kultūrą Lietuvoje, skatina jaunimą domėtis visuomeninėmis temomis, organizuoja viešus renginius.