Pranešimas I’m going DeepL underground. Dirbtinis intelektas mokantis užsienio kalbų: galimybės ir ribos

Dr. Thomas Strasser © Thomas Strasser

An, 2021.02.23

17:00 - 18:30

nuotoliniu būdu

Kaip dirbtinis intelektas veikia kalbų mokymosi ir mokymo didaktiką, kokie šio reiškinio etiniai aspektai? Thomas Strasser apžvelgs dibtinio intelekto sistemomis paremto kalbų mokymo(si) galimybes. Jis pristatys keletą vadinamųjų silpnojo DI sistemų ir aplikacijų, kurias būtų galima taikyti tam tikrose specifinėse kalbos mokymo(si) situacijose.

Pranešėjas pristatys aktualių DI ir kalbos mokymo(si) procesų tyrimų rezultatus, kurie padės atskleisti tokius klausimus kaip:
  • Kaip prasmingai panaudoti DI paremtus įrankius kalbų pamokose?
  • Kokios kalbos atpažinimo sistemų galimybės ir ribos?
  • Kaip pagerinti besimokančiojo recepcines (skaitymo ir klausymo) bei produkcines (rašymo ir kalbėjimo) kalbines kompetencijas naudojant mokomąsias programas?
  • Kaip patobulinti mokymosi procesą naudojant technologijomis pagrįstą klaidų taisymą, atgalinio ryšio arba mokomosios paramos (scaffolding) teikimą?
  • Kaip atrodo dabartinė DI paremtų vertimo programų padėtis?
 
Dr. Thomas Strasser dirba Vienos pedagogikos aukštojoje mokykloje užsienio kalbų mokymo(si) didaktikos ir technologijomis paremto mokymo(si) srityje.

Bendradarbiaujant su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Registracija baigta.

grįžti