Sanita Muižniece iesaka
Lirika – komikss: Dzejoļi bildes skaņas bērniem labākajos gados

Lyrik-Comics: Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren © Beltz & Gelberg, Weinheim, Basel, 2019 Redaktorei Stefānijai Šveicerei izdevies veikt piņķerīgu eksperimentu – savest kopā 19 dažādu paaudžu dzejoļus ar 9 vācu komiksu māksliniekiem un ilustratoriem tā, lai tie kopā veidotu vienotu veselumu. Krājumā apkopoti gan klasiķu, gan mūsdienu autoru darbi. Pēc katra dzejoļa seko komikss, kurā mākslinieki interpretē dzejoļa saturu, ritmu un noskaņu sev raksturīgā vizuālajā rokrakstā. Dzejoļi mērķtiecīgi sakārtoti secībā, kas izved lasītāju cauri rotaļu un pārdomu pilnai dienai. Sākot ar dzejoļiem par rītu un apņemšanos doties jaunos piedzīvojumos, dažādām ikdienas situācijām un emocijām (bailēm, dusmām, mīlestību) līdz iestājas nakts un jādodas gulēt. 
 
Tā kā izdevēji iesaka šo grāmatu lasītājiem no sešu gadu vecuma, visdrīzāk to lasīs bērni kopā ar pieaugušajiem un varēs pētīt un pārrunāt gan dzejoļu saturu un ritmiskumu, gan komiksu dažādos tēlus un sižetus. Turklāt redaktori ir parūpējušies par vēl vienu pārsteigumu. Daļai dzejoļu mūziķi ir sacerējuši melodijas un dziesmas, kuras var klausīties un dziedāt līdzi izdevniecības interneta vietnē. 
 
Šis krājums ir apliecinājums grāmatas ievadteikumam, ka „dzejolis ir kā kabatas lukturītis” – tas izgaismo valodas krāsainību un struktūru, aizrauj ar vārdu spēlēm un rosina radīt savas asociācijas un stāstus.

 
Beltz & Gelberg

Stefanie Schweizer (Hrsg.) 
Lyrik-Comics: Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren 
Beltz & Gelberg, Weinheim, Basel, 2019 
ISBN 978-3-407-75461-5 
104 Seiten 

Recenzijas vācu medijos:
Kinderbuch-Couch
Pfeil und Bogen