Sūzana Kellere iesaka
Elektriskās zivis

Susan Kreller, Elektrische Fische © Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2019 Šis S. Kelleres romāns ir pusaugu meitenes Emmas ceļš uz pieaugušo pasauli un skaists ieskats viņas jūtu pasaulē.

Lasītājs, piecpadsmitgadīgās Emmas balss vadīts, kopā ar meitenes mammu, vecāko brāli un mazāko māsu no Īrijas, Dublinas, ierodas uz dzīvi Vācijā. Šeit viss ir svešs, nekas vairs nav kā agrāk. Sveša valoda, kultūra, paradumi, pat jūra ir sveša. Neviens no viņiem nejūtas laimīgs – visus piepilda klusa sāpe, kuru katrs izsāp pa savam.

Emma ļoti labi saprotas ar Levinu, klasesbiedru un labāko draugu, un rodas iespaids, ka viņi spēj saprasties bez vārdiem. Pamazām un nemanot viņi viens otram iepatīkas. Un līdz ar šo apjausmu mainās arī apkārtne, tā iegūst krāsas, atmosfēra mājās kļūst patīkamāka, tiek pieminētas arvien pozitīvākas lietas un arī cilvēki liekas jaukāki. Par vienīgo risinājumu un izeju no savām problēmām un atbrīvošanos no ilgām pēc mājām Emma uzskata bēgšanu un atgriešanos Īrijā. Sākumā tā ir tikai ideja, tad top reāls plāns. Bet nu kaut kas attur Emmu no bēgšanas, viņa sāk saprast, ka viņai ir žēl pamest arī šo vietu un cilvēkus.

Lasītājs izdzīvo Emmas patības un piederības meklējumus, jautājumus par dzimteni, vaļā palaišanu un jaunā pieņemšanu – tas viss notiek harmoniski, vienkārši, bez patosa un liekvārdības, bez izpušķošanas, caur galvenās varones domām, izjūtām un prātojumiem attiecīgajā situācijā. Dažviet izlasītais liek sāpēt līdzi. Emmai piemīt viņas vecumam apskaužama citu cilvēku izpratne, viņa vēro, saprot, nenosoda, nerīko scēnas. Autore apzināti gandrīz neizmanto sarunas un dialogus, drīzāk meistarīgi rada tēlus un atmosfēru, kas ļauj ieraudzīt, sajust un vēlāk saprast, dažreiz saprast arī daudz vēlāk, jo šī nav grāmata, kas beidzas līdz ar tās vāku aizvēršanu.Carlsen Verlag

Susan Kreller
Elektrische Fische
Carlsen Verlag, Hamburg, 2019
ISBN 978-3-551-58404-5
192 Seiten

"Elektrische Fische" mūsu katalogā

Recenzijas vācu medijos:
Nominiert für den Preis der Jugendliteratur 2020, Jurybegründung
Die Zeit
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Deutschlandfunk
Titel-Kulturmagazin
Süddeutsche Zeitung