Živile Gapšiene iesaka
Kas ir mīlestība, Sokrāt?

Nora Kreft, Was ist Liebe, Sokrates? © 2019 Piper Verlag, München Filozofe Nora Krefta ir zinātniskā līdzstrādniece Berlīnes Humbolta universitātē, un viņas pētījumu tēmas ir mīlestība un autonomija. Savā lieliskajā grāmatā viņa saved kopā astoņus ievērojamus filozofus un ļauj viņiem diskutēt par mīlestību. Fascinējošākais ir tas, ka šie filozofi pārstāv dažādus laikmetus, piemēram, Sokrāts – antīko pasauli, Imanuels Kants – 18., bet Zigmunds Freids – 20. gadsimtu.
 
Filozofi vienmēr uzdevuši jautājumus par mīlestību. Mīlestība ir nekontrolējama. Tā dara mūs ievainojamus. Tā mūs būtiski izmaina. Bet kāpēc mēs vienalga ilgojamies pēc mīlestības? Vai mīlestība, kā apgalvo Freids, ir dziņa pēc baudas, saglabāšanās, dzīves? Jeb taisnība ir neirozinātniekiem, ka runa ir par noteiktu neiroķīmisku procesu smadzenēs? Patiesībā mīlestība, saka Sokrāts, ir alkas pēc gudrības. Kāpēc gudrības? “Mēs iemīlamies kādā citā personā, ja tās izskats mums atsauc atmiņā mūžīgās idejas (…) Protams, tikai miglaini.” (49. lpp.) Saskaņā ar Sokrātu mēs atceramies, ka esam dvēseles, kuru laime ir nevis pasaulīgajās lietās, bet gan gudrībā. Kants rezumē: tāpēc visi mīlētāji ir filozofētāji un visi filozofētāji ir arī mīlētāji.
 
Nora Krefta aizskar dažādus mīlestības aspektus – ikviena tiesības uz mīlestību, mīļotā neaizvietojamību, autonomijas sašaurināšanos, mīlas mākslu, modernās viedtālruņu randiņu lietotnes – un unikālā veidā atklāj filozofijas pasauli jaunajiem lasītājiem. Šī grāmata daudzus iedvesmos pamatīgāk iedziļināties šo filozofu oriģināldarbos.


Piper Verlag

Nora Kreft
Was ist Liebe, Sokrates?
Piper Verlag, München, 2019
ISBN 978-3-492-05911-4
224 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Deutschlandfunk