Monika Čeresņāka iesaka
Izjust vēzi

Krebs fühlen © Klett-Cotta, Stuttgart, 2020 Betinas Hiceres grāmata „Krebs fühlen“ saņēma 2020. gada Leipcigas grāmatu gadatirgus balvu nozaru literatūras kategorijā. Grāmata ir stāsts par emocijām, ko 20. gadsimtā raisījusi saslimšana ar vēzi. Maksimāli ievērojot šodienas zinātniskās tendences, autore ceļ priekšā ārkārtīgi pamatīgu un kvalitatīvi augstvērtīgu tēmas analīzi. Līdzās augstajam zinātniskajam līmenim ir jāpiemin arī grāmatas ļoti labā lasāmība.
 
Grāmatas ievadnodaļā ir redzams Ferdinada Hodlera 1910. gadā gleznotais viņa mīļotās – Valentīnes Godē-Darelas – portrets. Mums acīs veras jauna, skaista sieviete – viņa vēl nenojauš, ka ir nedziedināmi slima. Seko trīs 1914. un 1915. gadā tapuši zīmējumi – satricinoši smagi slimās, mirstošās un mirušās Valentīnes portreti. Tas ir īss vēža slimnieku vēstures atspoguļojums 20. gadsimta sākumā. Vēzis – „visu slimību karalis“, kā to nodēvēja kāds amerikāņu onkologs – nepazina žēlastību. Detalizētā un pamatīgā ar vēža slimību saistītā kultūras un emociju vēsture aptver 20. gadsimtu visā tā garumā.
 
Lasot ar vēža saslimšanu saistīto emociju vēsturi, top skaidrs, ka baiļu vietā aizvien vairāk vajadzētu paradīties cerībai – vismaz teorētiski. Vispārīgi tas noteikti tā arī ir – galu galā medicīna progresē, slimnīcas piedāvā arvien labākus priekšnosacījumus, mēs dzīvojam arvien apzinātāk un mums pieejams arvien plašāks informācijas klāsts. Betinas Hiceres pamatīgā visaptverošā analīze norāda tieši uz to, ka – ņemot vērā visas iespējamās tendences, atsvabināšanas metodes un atziņas – beigu beigās indivīdam pašam ir jātiek galā ar savām emocijām. „Visu slimību karaļa“ gadījumā tās arī turpmāk ir lielas bailes un arvien vairāk cerību uz izveseļošanos.
Klett-Cotta-Verlag

Bettina Hitzer
Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts
Klett-Cotta, Stuttgart, 2020
ISBN 978-3-60896459-2
540 Seiten

E-grāmata Gētes institūta digitālajā bibliotēkā Onleihe

Recenzijas vācu medijos:
Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung auf Bücher.de
Sendung auf SWR
Buchvorstellung bei MRD Kultur
Interview mit Bettina Hitzer auf Deutschlandfunk Kultur