Daina Volkinšteine iesaka
Paradise City

Paradise City von Zoë Beck © Suhrkamp, Berlin, 2020 Rakstniece, izdevēja un tulkotāja Zoje Beka ir viena no nozīmīgākajām Vācijas kriminālromānu autorēm. Viņas jaunākais darbs ir antiutopisks trilleris, kura darbība notiek Vācijā apmēram pēc simts gadiem. Klimata pārmaiņu, ekonomikas efektivizācijas un tehnoloģiju attīstības, kā arī 21. gadsimta pandēmiju rezultātā ir notikušas lielas izmaiņas. Iedzīvotāju skaits Vācijā ir stipri sarucis, un Veselības ministrija tagad nosaka cilvēku dzīvi kā arī ikdienu, speciālistu rīcībā ir gandrīz neierobežotas tehniskās un medicīniskās iespējas. Autore attēlo valsti un sabiedrību, kāda varētu izveidoties, kad indivīda neatkarība, uzskatu un vārda brīvība tiek aizstāta ar drošību un sociālajām garantijām.

Trillera noskaņu romānā rada veselības aprūpes sistēmas modernizācijas blakusefektu un iedzīvotāju totālas kontroles tēma, kas tiešā veidā skar galveno varoni – žurnālisti Līnu (Liina). Kriminālā līnija balstās uz pusslepenas neatkarīgas ziņu aģentūras žurnālistu centieniem atklāt dziļā provincē notikušu mīklainu nāves gadījumu patiesos iemeslus. Šī izmeklēšana ir pretrunā valsts struktūru pozīcijai, tādēļ visi tajā iesaistītie tiek pakļauti lielam riskam.

Romānā ietvertas arī tādas aktuālas problēmas un jautājumi kā personas datu drošība, politisko lēmumu pieņemšanas motīvu un to seku necaurredzamība. Zoje Beka liek domāt par patiesām vērtībām, prioritātēm un riskiem tehnoloģiskā progresa, modernizācijas un efektivizācijas procesu kontekstā – ikkatra cilvēka dzīvības vērtību, pašcieņu, personiskās identitātes saglabāšanu, tiesībām pašam izdarīt izvēles un ietekmēt savu dzīvi.
Suhrkamp

Zoë Beck
Paradise City
Suhrkamp, Berlin, 2020
ISBN: 978-3-518-47055-8
280 Seiten

Iznomāt e-grāmatu Gētes institūta Onleihe sistēmā

Recenzijas vācu medijos:
Deutschlandfunk Kultur
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Kulturmagazin Titel
NDR