Jakob Hinrichs Traumnovelle (Sapņu novele)

  • Fragments; Jākobs Hinrihss: „Traumnovelle“ pēc Artura Šniclera darba motīviem © Edition Büchergilde 2012
    Fragments; Jākobs Hinrihss: „Traumnovelle“ pēc Artura Šniclera darba motīviem
  • Fragments; Jākobs Hinrihss: „Traumnovelle“ pēc Artura Šniclera darba motīviem © Edition Büchergilde 2012
    Fragments; Jākobs Hinrihss: „Traumnovelle“ pēc Artura Šniclera darba motīviem
Šī 1926. gadā iznākušā Šniclera darba adaptācija neliekas ne zinis par lasītāja vizuālajām gaidām. Jākobs Hinrihss izvēlējies ģeometrisku zīmēšanas stilu, kas personāžus attēlo gandrīz tikai profilā, un notikumus, kas apvij kāda precēta pāra erotisko nedrošību, pārcēlis uz mūsdienām. Tas vēl jo vairāk uzsver Šniclera psiholoģiskā tēlojuma nepārejošo aktualitāti. (Pielikumā pilns noveles teksts.)