Jaunas perspektīvas
Heta Jēlinoja (Heta Jäälinoja)

Greensleeves Greensleeves | © Heta Jäälinoja Greensleeves | © Heta Jäälinoja

Par komiksu

Kad biju bērns, pa manu dzimto pilsētu staigāja resna sieviete, kurai rokās vienmēr bija pēc paskata ārkārtīgi smagi maisiņi. Autobusā no Tallinas uz Rīgu, braucot uz mūsu semināru, es Kristelai Māmegi stāstīju par šo sievieti, un vēlāk nolēmu izdomāt stāstu par šo dāmu.

About the comic

When I was a child, a fat lady carrying extremely heavy-looking bags wandered around in my home town. In the bus from Tallinn to Riga on our way to the workshop I told about her to Kristel Maamägi, and later decided to build a story around this lady.