Jaunas perspektīvas
Kate Latve (Kat Latve)

Krūze Krūze | © Kat Latve Krūze | © Kat Latve


Par komiksu

Ekskursijas laikā man bija jādomā par visām tām pamestajām tasēm, kuras uzgāju pilsētas izpētes gājienos, un par to, kādas būtu varējušas būt to dzīves, pirms tās nonāca uz tukši stāvošas ēkas grīdas.

About the comic

The tour made me think of all the abandoned cups I have encountered when urban-exploring and what their lives might have been like before they ended up on the floor in an empty building.