Jaunas perspektīvas
Kerija Arne

The Party House of Empty Souls The Party House of Empty Souls The Party House of Empty Souls | © Kat Latve

Par komiksu

Kamēr staigājām pa Rīgas tukši stāvošajām ēkām, es atskārtu, ka šis tukšums ir savedis kopā cilvēkus un rosinājis viņus rīkoties. Es aizdomājos par garīgo tukšumu – kā mēs kļūstam tukši un kā šo tukšumu iespējams atkal aizpildīt? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, es izdomāju tukši stāvošu ballīšu māju, kurā cilvēki sanāk kopā un dalās savā tukšumā. 

About the comic

While walking around the empty spaces in Riga, I realised that the emptiness has inspired action and brought people together. I started to think about the empty state of mind - how do we become empty and is it possible to be full again? To answer these questions to myself, I created an empty party house, where people come together and share their emptiness.