Jaunas perspektīvas
Lina Itagaki

Looking for greatness that maybe will not come Looking for greatness that maybe will not come | © Lina Itagaki Looking for greatness that maybe will not come | © Lina Itagaki

Par komiksu

Kad dodos ceļojumā, es parasti veidoju savu „vizuālo ceļojuma dienasgrāmatu“. Arī šo komisku es radīju šādā veidā. Iedvesmai es izmantoju vietas, kuras apmeklējām, lietas, ko redzējām un teikumus, ko dzirdēju, un no tā visa es centos izveidot stāstu. Tāpēc rezultāts vairāk ir manu iespaidu kolāža, nevis loģisks stāsts.

About the comic

Usually when I travel I draw my "visual travel diary". I created this comic in the same way. I used places we visited, things we saw, phrases I heard for inspiration and tried to create a story from all that. Therefore, it came out more like a collage of impressions than a logical story.