Jaunas perspektīvas
Pauls Pecels (Paul Paetzel)

New Perspectives New Perspectives | © Paul Paetzel New Perspectives | © Paul Paetzel

Par komiksu

Ilustrācija rāda kādas tukši stāvošas ēkas iekšpagalmu. Varbūt tas kādreiz bija iepirkšanās centrs vai kas tamlīdzīgs. Kopš kompleksa slēgšanas ir pagājis jau zināms laiks un tā nu šeit ir izveidojusies jauna veģetācija, kas nodrošina biotopu retām dzīvnieku sugām. Neskatoties uz to, ka vieta netiek izmantota tās sākotnējā pielietojumā, rodas pilnīgi cita, pat daudz dabiskāka telpa. Tomēr arī šajā debešķīgajā situācijā, šķiet, ir nelūgti viesi, kas jauno vietu grib izmantot saviem mērķiem…
Iedvesmas avots bija Nacionālās bibliotēkas modernā arhitektūra un fabrikai līdzīga, pamesta ēka līdzās kuš! birojam, kuras iekštelpā jau izauguši koki.  

About the comic

The illustration shows the courtyard of an empty building. Maybe it used to be a shopping center or something similar. Some time has passed since the closure of the complex, so a new vegetation has grown here, which gives a habitat for rare animal species. Even though it's not in original use, a completely different, more natural, space appears. But even in this paradisiac state, there seem to be intruders who want to use the new for their own purposes ...
The source of inspiration was the modern architecture of the National Library and a factory-like, abandoned building next to the Kuš! office, in whose interior were already young trees.