Jaunas perspektīvas
Rebeka Lukošus

The New Treemate The New treemate | © Rebeka Lukošus The New Treemate | © Rebeka Lukošus

Par komiksu

Mans komikss stāsta par kādu vīrieti, kurš ir palicis vienīgais iedzīvotājs kādā lielā mājā. Protams, kopā ar savu kaķi. Tomēr viņš ir ļoti vientuļš un tāpēc nolemj pārcelties – pie putniem, kas dzīvo augstu kokā.
Stāsta ideja radās ekskursijas laikā darbnīcas pirmajā dienā. Mūsu gids Mārcis mums parādīja mazu lietotu preču veikaliņu, kas pieder vīrietim, kurš ir vienīgais iedzīvotājs visā ēkā. Lielākā daļa tukši stāvošās ēkas, ko mēs redzējām, bija paslēpušās kokos, kas bija pilni ar putniem. Tā man radās doma, ka putni savu telpu apdzīvo daudz labāk nekā mēs, cilvēki.

About the comic

My comic is about a man who is the only person still living in a big building. Together with his cat, of course. Yet, he is very lonely, so he decides to move and become a new tree-mate for birds living up in a tree.
I got inspired for the story during the excursion on the first day of the workshop. Our guide Mārcis showed us a little second-hand shop that belongs to a man who also happens to be the only person living in the whole building. Most of the empty houses we saw were hidden behind trees which were full of birds. It made me think that birds inhabit their spaces better than us - humans.