Jaunas perspektīvas
Natālija Čavardžija (Natalie Chavarria)

Empty Houses Empty Houses | © Natalie Chavarria Empty Houses | © Natalie Chavarria

Par komiksu

Tukšas mājas pilnas izdomātiem cilvēkiem
 
Telpas pilnas spilgtām krāsām
Izplata valdzinošu aromātu.
Uz galda klāts gards svētku mielasts,
Kas gaida, lai tiktu notiesāts.
 
Tukšas mājas gaida īstus cilvēkus.
Tukšas mājas gaida dzīvi.

About the comic

Empty Houses filled with imaginary people.
 
Spaces shining with lively colors
Emanating bewitching smells.
A delicious feast is sitting on the table
It is waiting to be consumed.
 
Empty houses waiting for real people.
Empty houses waiting to live.