Jaunas perspektīvas
Zane Zlemeša

Spacevestors Spacevestors | © Zane Zlemeša Spacevestors | © Zane Zlemeša

Par komiksu

Man ļoti interesants liekas padomju laika modernisms/postmodernisms Latvijas arhitektūrā, un ar šo ēku man saistās pirmās atmiņas, iebraucot Rīgā. Novēlu investoriem prāta gaišumu un daudz labu projektu.

About the comic

The Soviet times modernism/postmodernism in Latvian architecture I find very interesting. With this building I associate first memories, when driving into Riga. For the investors, I wish a clear mind and many good projects.