Cilvēks, kurš zīmē ǀ Berlīne
Oliver Grajewski


Īsfilmas zīmētā lappuse tapusi pēc šādas metodes:
  1. Apkopotais un atrastais attēlu materiāls datorā izkārtots lapas maketa kompozīcijā;
  2. Izdruka kā zīmējuma paraugs tiek izmantota tieši uz gaismas galda;
  3. Pēc gaismas galda skices seko brīva zīmējuma turpināšana, orientējoties pēc radītā maketa.
„Zīmēšana ir tiešākais ceļš no domas līdz formai. Zīmēšana darbojas gan emocionāli asociatīvi, gan arī kā plānota koncepcija. Stāsts ar zīmējumiem un tekstu (komikss, grafiskais romāns) netop lineāri. Tapšanas laikā tas neseko ne iepriekš radītam norises aprakstam, ne skicei. Vēlāk grāmatā izmantotais zīmējums ir tapis bez uzmetuma, taču plānoti. Topošas grāmatas teksts rodas pēc, līdz ar un pirms attēliem. Grāmatas nodaļas rodas no zīmējumu un teksta arhīva, kas veidots ilgākā laika posmā. Arhīvi tiek veidoti ilgākā laikā, vienlaicīgi un par dažādām tēmā. Zīmējumu maketam tiek izmantots apkopotais un atrastais attēlu materiāls (zīmējums, grafika, komikss, foto, stopkadrs, ikvienas formas mākslas attēls) un datorā tas tiek izkārtots kā lapas makets. Maketa izdruka tad kalpo kā izejas punkts vai konkrēts paraugs galīgajam zīmējumam.“