Pašnovērtējuma tests datu aizsardzības uzvedībā
Kā tu rīkojies tīmeklī, kad runa ir par Taviem datiem? Drīzāk piesardzīgi? Drīzāk bezrūpīgi? Vai izsvērti un pragmatiski? Noskaidro to – klikšķis uz [Starts], un aiziet.
Izvēlies vienu atbildi!