Dalīties un mainīties

Roma, 1974. gads Foto: Michael Friedel

Gētes institūtā visu laiku valda rosība – gan saistībā ar vācu valodas apguvi, gan ar kultūru un ar Vāciju saistītām tēmām, un jo īpaši ar Latvijas un Vācijas kopīgiem projektiem. Bet mēs izprotam sevi arī kā eksperimentālu platformu. Kopā ar Latvijas partneriem mēs vēlamies izmēģināt lietas, attīstīt tēmas un idejas, savest kopā cilvēkus. Tāpēc dalāmies savās telpās ar visu žanru māksliniekiem un aktīvām personām, kas darbojas kultūras un pilsoniskās sabiedrības sfērā. Mēs piedāvājam telpu institūtā, kontaktu veidošanas iespēju un platformu iniciatīvām. Apmaiņā mēs gūstam jaunus impulsus savam darbam un neierastu ieskatu citu institūciju, iniciatīvu un kolektīvu aktivitātēs. Projekta „Dalīties un mainīties“ centrā ir sadarbības tīkls un eksperiments, atvērtība un līdzdarbība.
 

Apmaiņai piedāvājam: savas telpas Rīgas centrā, mūsu kontaktu un sadarbības tīklu un varbūt arī nelielu finansiālu atbalstu Jūsu projektam.
Ko mēs ceram saņemt: Jūsu fantāziju, aizrautību, radošumu.
Kas var pieteikties: visu žanru mākslinieki, kā arī aizraujošas kultūras un pilsoniskās sabiedrības sfēras iniciatīvas.
Labas idejas vienmēr rodas apmaiņas procesā, sarunā. Tāpēc projekta “Dalīties un mainīties“ ietvaros vēlamies piedāvāt arī platformu, kur prezentēt projektus un idejas, diskutēt ar domubiedriem un varbūt pat dibināt jaunas savienības.
 
Pieteikumus lūdzu sūtiet Antrai Balodei. Viņa labprāt arī atbildēs uz visiem Jūsu ar projektu saistītajiem jautājumiem un konsultēs par sadarbības iespējām.
Antra.Balode@riga.goethe.org
 

Raksti