Datu Aizsardzība

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI UN PIEKRIŠANAS DEKLARĀCIJAS

Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 Minhene (Gētes institūts jeb Mēs) kā tīmekļa vietnes www.goethe.de (Tīmekļa vietne) operators ir tīmekļa vietnes lietotāju (Jūs) personas datu pārzinis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) un Vācijas datu aizsardzības likumu, jo īpaši Vācijas Federālā datu aizsardzības likuma (BDSG) izpratnē.

SATURS

 1. Informatīva tīmekļa vietnes izmantošana
 2. Datu vākšana un izmantošana līguma izpildei
 3. Reģistrācija un Goethe.de konts
  a) Jūsu personas dati un radītais saturs
  b) personalizēts mārketings
  c) datu publicēšana
  d) datu apmaiņa starp mūsu valodas kursu pārvaldības sistēmu un jūsu Goethe.de kontu.
  e) dzēšana
 4. Google reCAPTCHA un Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. Datu vākšana un izmantošana tiešās reklāmas nolūkos
  a) reklāma pa pastu
  b) e-pasta apkārtraksts
 6. Sīkdatnes
 7. Tīmekļa analīze
  a) Mapp
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Google AdWords un Google Conversion Tracking

  d) Google Analytics Remarketing  
  e) Facebook Pixel
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS   
 8. Sociālie tīkli
  a) Facebook, Twitter, Instagram un VKontakte sociālo tīklu spraudņu un logrīku izmantošana, izmantojot Shariff risinājumu.
  b) Spotify un Soundcloud logrīku izmantošana
  c) sociālo mediju satura iegulšana un attēlošana
  d) YouTube un Vimeo video spraudņi
  e) Mūsu tiešsaistes klātbūtne sociālajos medijos

  f) Sociālo mediju uzraudzība  
  g) WhatsApp Business
 9. Datu pārsūtīšana trešām personām
  a) datu pārsūtīšana Gētes institūtiem
  b) datu pārsūtīšana uz centrālo eksāmenu arhīvu
 10. Datu drošība
 11. Jūsu tiesības un saziņas iespējas
 12. Apstrīdēšanas iespējas

Gētes institūts ļoti nopietni izturas pret jūsu datu aizsardzību. Šīs personas datu aizsardzības deklarācijas mērķis ir sniegt jums pārskatāmu informāciju par to, kādus personas datus (jūsu dati) mēs vācam, apstrādājam un izmantojam, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un/vai izmantojat Gētes institūta piedāvājumu tīmeklī.  

1. TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANA INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS NOLŪKĀ

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni un izmantot dažus mūsu interneta pakalpojumus, nesniedzot nekādus personas datus. Katru reizi, kad tiek apmeklēta tīmekļa vietne, tīmekļa serveris tikai automātiski saglabā piekļuves datus tā sauktajās servera žurnāldatnēs, kurus automātiski paziņo jūsu pārlūkprogramma, piemēram, pieprasītās datnes nosaukumu, pēdējo apmeklēto tīmekļa vietni, piekļuves datumu un laiku, izmantoto pārlūkprogrammu, pārsūtīto datu apjomu, IP adresi, pieprasītāja pakalpojumu sniedzēju u. c. Apstrādājot datus mūsu vārdā, trešās personas pakalpojumu sniedzējs sniedz mums tīmekļa vietnes mitināšanas un attēlošanas pakalpojumus. Šis pakalpojumu sniedzējs atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

Lai saīsinātu mūsu tiešsaistes satura ielādes laiku, mēs izmantojam arī tā saukto satura piegādes tīklu (CDN), kurā tīmekļa vietne tiek piegādāta, izmantojot CDN pakalpojumu sniedzēja, kas strādā mūsu labā, tīmekļa serveri kā daļu no pasūtījuma apstrādes. Piekļuves dati tiek attiecīgi apkopoti arī pakalpojumu sniedzēja tīmekļa serveros.

Visi piekļuves dati tiek saglabāti septiņas dienas. Šie dati tiek analizēti tikai un vienīgi, lai nodrošinātu vietnes netraucētu darbību un analizētu kļūdas. CDN pakalpojumu sniedzēja izmantošana, kā arī šeit aprakstītā procedūra kalpo, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, kas ir svarīgākas interešu līdzsvarošanas kontekstā, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu, lai nodrošinātu pareizu mūsu piedāvājuma attēlošanu.    

 2. DATU VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA LĪGUMA IZPILDEI

Mēs apkopojam personas datus, kad jūs tos mums sniedzat, sazinoties ar mums (piemēram, izmantojot kontaktveidlapu vai e-pastu), reģistrējoties lietotāja kontā (Goethe.de konts) vai veicot rezervāciju, piemēram, rezervējot kursu vai eksāmenu. Kādi konkrēti dati tiek vākti un kāda informācija ir obligāta un kāda brīvprātīga, var redzēt attiecīgajās ievades veidlapās.

Šādos gadījumos mēs apkopojam un apstrādājam jūsu sniegtos datus, lai izpildītu attiecīgo līgumu, piemēram, lai veiktu jūsu valodas kursu novērtēšanas testu vai nodrošinātu valodas kursu, tostarp gala eksāmenu, kā arī lai apstrādātu jūsu pieprasījumus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunktu.  Ciktāl esat nepārprotami piekritis īpašu kategoriju datu apstrādei saskaņā ar VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, mēs vācam jūsu veselības datus (piemēram, alerģijas) tikai un vienīgi tam mērķim, kādam sniedzāt savu piekrišanu. 

Pēc attiecīgā līguma pilnīgas izpildes vai jūsu lietotāja konta dzēšanas jūsu dati tiks bloķēti turpmākai izmantošanai un dzēsti pēc nodokļu un komerctiesībās noteikto glabāšanas termiņu beigām. Ja uz individuāliem datiem neattiecas nodokļu vai komerctiesību aktos noteiktie glabāšanas pienākumi, tie tiks dzēsti nekavējoties pēc attiecīgā līguma apstrādes. Cita kārtība ir piemērojama tikai tad, ja esat nepārprotami piekritis turpmākai savu datu izmantošanai vai ja mēs paturam tiesības izmantot datus papildus mērķiem, kas ir atļauts ar likumu un par ko mēs jūs informējam turpinājumā.

Jūsu konta dati, kas atrodas mūsu mācību platformā, arī tiks automātiski dzēsti, ja netiks izmantoti trīs gadus.

Datu pārsūtīšana līguma izpildei

Kursu un eksāmenu rezervēšanas procesa ietvaros jūsu personas dati tiks apstrādāti mūsu centrālajā valodas kursu pārvaldības sistēmā, kurai parasti ir piekļuve arī citiem Gētes institūtiem, ja vien piekļuve nav aizliegta saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunktu un lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses attiecībā uz derīgu informāciju un pareiziem datu ierakstiem par kursu rezervācijām saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu, kas dominē interešu līdzsvara kontekstā. Ciktāl personas dati tiek apstrādāti valstīs ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, mēs esam vienojušies ar attiecīgajiem Gētes institūtiem par ES standarta datu aizsardzības klauzulām kā atbilstošu garantiju datu aizsardzībai VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunkta izpratnē.


Lai izpildītu līgumu, mēs nododam jūsu datus uzņēmumam, kam uzticēta piegāde, ciktāl tas ir nepieciešams pasūtīto preču piegādei vai pasūtīto pakalpojumu sniegšanai. Atkarībā no tā, kuru maksājumu pakalpojumu sniedzēju izvēlaties pasūtījuma procesā, mēs nodosim šim nolūkam savāktos maksājumu datus kredītiestādei, kurai uzticēts veikt maksājumu, un attiecīgā gadījumā – mūsu pilnvarotajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai izvēlētajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, lai apstrādātu maksājumus. Dažos gadījumos izvēlētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji arī paši ievāc šos datus, ja jūs izveidojat kontu pie viņiem. Šādā gadījumā pasūtīšanas procesa laikā jums jāpiesakās pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja, izmantojot savus piekļuves datus. Šādā gadījumā ir piemērojama attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja privātuma politika. Veicot rezervācijas mūsu tiešsaistes veikalā, jūsu ievadītā maksājuma informācija tiek nosūtīta tieši autorizētajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Mums nevienā brīdī nav piekļuves šiem datiem.

Ciktāl maksājumu pakalpojumu sniedzējs apstrādā jūsu personas datus maksājumu apstrādes nolūkos, piemēram, apstrādājot kredītkaršu maksājumus, mēs kā pārzinis VDAR 4. panta 7. punkta izpratnē sniegsim jums informāciju, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējam jāsniedz saskaņā ar VDAR 13., 14. pantu.
Šī informācija ir atrodama šeit un šeit.

Lai izpildītu ar jums noslēgtos līgumus, piemēram, par valodu kursu nodrošināšanu, mēs dažkārt nododam jūsu datus pakalpojumu sniedzējiem, kuri tos apstrādā mūsu vārdā un saskaņā ar spēkā esošo līgumu par pasūtījumu apstrādi starp Gētes institūtu un attiecīgo pakalpojumu sniedzēju. Šāds pakalpojumu sniedzējs var būt, piemēram, programmatūras piegādātājs, ko Gētes institūts izmanto līgumu apstrādei.  

3. REĢISTRĀCIJA UN GOETHE.DE KONTS

Ja vēlaties atstāt komentārus vai ierakstus, apmainīties ar informāciju ar citiem lietotājiem, piedalīties tiešsaistes kursos, izmantot mācību platformas, iegādāties produktus tiešsaistes veikalā, aizņemties digitālos medijus, rezervēt kursus vai eksāmenus vai izmantot mūsu tiešsaistes pakalpojumus uzziņu bibliotēkām (grāmatu izpēte vai rezervēšana, grāmatu izmantošanas termiņa pagarināšana utt.), jums būs jāreģistrējas un jāizveido Goethe.de konts. Lai reģistrētos, mēs apstrādājam jūsu pieteikšanās datus (e-pasta adresi un paroli), kurus jūs izmantojat, lai piekļūtu personalizētiem Gētes institūta piedāvājumiem, jūsu piekrišanu, jūsu valsti un vēlamo valodu.    

a) Jūsu personas dati un radītais saturs
Kad jūs izveidojat Goethe.de kontu, jums ir jāsniedz tikai tie dati, kas mums noteikti ir nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai, vai jebkuru citu līgumattiecību, kas var pastāvēt ar jums, izpildīšanai.

Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu sniegtos datus kā daļu no šī lietotāja līguma apstrādes saskaņā ar VDAR 6. panta 1. teikuma 1. apakšpunkta b) apakšpunktu:
 • lai pārbaudītu jūsu pieteikumu Goethe.de konta izveidei;
 • lai nodrošinātu bezmaksas pakalpojumus, kuros jūs saņemat (emuāri, forumi, komentāru funkcija, pašprezentācija, kopienas, tērzēšanas u. c.);
 • lai izpildītu mūsu saistības, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti ar jums (tiešsaistes kursu, mācību platformas un digitālo mediju nodrošināšana kā daļa no abonēšanas pakalpojuma, produktu piegāde no tiešsaistes veikala un kursu un eksāmenu īstenošana, bibliotēkas aizdevuma līgumi);
jūs varat brīvprātīgi sniegt papildu informāciju par sevi un publicēt saturu (tā saukto lietotāja radīto saturu), piemēram, savu fotoattēlu, tekstus emuāra vai foruma ierakstu un diskusiju veidā, utt.  Kādi konkrēti dati tiek vākti un kāda informācija ir obligāta un kāda brīvprātīga, var redzēt attiecīgajās ievades veidlapās. Mēs apstrādājam brīvprātīgi sniegtos datus, lai aizsargātu sevišķi svarīgas vispārējās intereses daudzveidīgā apmaiņā mūsu platformas ietvaros saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu.  

b) personalizēts mārketings
Mārketinga nolūkos mēs arī izmantojam jūsu lietotāja kontā sniegtos datus, lai personalizētu mūsu tīmekļa vietni un interneta piedāvājumus, piemēram, personīgo sākuma lapu un profila zonu, kurā mēs jums piedāvājam piemērotus piedāvājumus. Tas kalpo, lai aizsargātu mūsu svarīgākās leģitīmās intereses attiecībā uz mūsu piedāvājumu optimālu mārketingu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu. Ja ir saņemta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai), apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.    

c) datu publicēšana
Daži no datiem, ko nododat, izmantojot savu Goethe.de kontu, ir redzami citiem lietotājiem. Tie ir, piemēram, jūsu vārds vai lietotājvārds, jūsu ziņojumi, tostarp to izveides datums un laiks, dalība grupās, draugi, mācību saraksti, datnes, tiešsaistes statuss, vērtējumi, dalības ilgums, dzimums un ieraksti viesu grāmatā. Datu publicēšana ir nepieciešama saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunktu, lai varētu jums nodrošināt mūsu platformas funkcijas, par kurām panākta vienošanās līgumā.

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​  
d) datu apmaiņa starp mūsu valodas kursu pārvaldības sistēmu un jūsu Goethe.de kontu.

Lai mūsu kursu un eksāmenu pārvaldības komanda varētu apskatīt jūsu Goethe.de kontā esošo informāciju un rezultātus, starp mūsu kursu un eksāmenu pārvaldības programmatūru un jūsu Goethe.de kontu notiek datu apmaiņa (Pairing). Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu tas kalpo, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses datu ierakstu sasaistē kā daļu no interešu līdzsvarošanas, lai nodrošinātu jums standartizētu galveno datu pārvaldību un pārskatu par mūsu tīmekļa vietnē rezervētajiem kursiem un eksāmeniem.    

e) dzēšana
Ja septiņu dienu laikā jūs neapstiprināsiet savu reģistrāciju, jūsu Goethe.de konts tiks dzēsts kopā ar reģistrācijas laikā sniegtajiem datiem. Ja apstiprināsiet reģistrāciju, lietotāja konts tiks izveidots saskaņā ar šiem paskaidrojumiem. Tas neattiecas uz Goethe.de kontiem, kas tika izveidoti kā daļa no rezervācijas tiešsaistes veikalā. Tie tiks saglabāti pastāvīgi, ja vien jūs nepieprasīsiet to dzēšanu. Savu Goethe.de kontu un tajā atstātos datus varat dzēst jebkurā laikā, nosūtot ziņojumu turpinājumā minētajai kontaktpersonai vai izmantojot šim nolūkam paredzēto funkciju savā lietotāja kontā.  


4. Google Recaptcha un Google Maps

 
a) Google reCAPTCHA

Dažās šīs vietnes veidlapās mēs izmantojam Google reCAPTCHA pakalpojumu, lai pasargātu no mūsu tīmekļa vietni ļaunprātīgas izmantošanas un surogātpasta. Pārbaudot manuāli ievadītos datus, šis pakalpojums novērš automatizētas programmatūras (tā saukto robotu) ļaunprātīgu darbību veikšanu tīmekļa vietnē. Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu tas kalpo, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses aizsargāt mūsu tīmekļa vietni pret ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošināt mūsu tiešsaistes klātbūtnes netraucētu atspoguļošanu, kas ir svarīgākas interešu līdzsvara kontekstā.

Google reCAPTCHA ir pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; “Google”). Ciktāl informācija tiek pārsūtīta uz Google serveriem ASV un tur uzglabāta, mēs esam vienojušies ar uzņēmumu Google LLC par datu aizsardzības standarta klauzulām, ko šim nolūkam ir izdevusi Eiropas Komisija, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, pārsūtot jūsu datus uz trešo valsti. Šī līguma kopiju varam nosūtīt pēc pieprasījuma. Lūdzu, izmantojiet turpinājumā norādīto kontaktinformāciju.

Google reCAPTCHA izmanto tīmekļa vietnē iestrādātu kodu, tā saukto JavaScript, kā daļu no verifikācijas metodēm, kas ļauj analizēt jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, sīkdatnes. Automātiski apkopotā informācija par šīs vietnes lietošanu, tostarp jūsu IP adrese, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek saglabāta. Turklāt Google reCAPTCHA analizē arī citas sīkdatnes, ko jūsu pārlūkprogrammā saglabā Google pakalpojumi.

Personas dati netiek nolasīti vai saglabāti no attiecīgās veidlapas ievades laukiem. Papildu informācija par Google datu aizsardzības politiku ir atrodama vietnē www.google.com/policies/privacy/.

Jūs varat novērst JavaScript vai sīkdatnes radīto datu, kas saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi), vākšanu Google un šo datu apstrādi Google, aizliedzot JavaScript vai sīkdatņu iestatīšanu pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ierobežot mūsu vietnes funkcionalitāti.    

b) Google Maps
Mēs izmantojam Google Maps integrāciju mūsu tīmekļa vietnē, lai vizuāli attēlotu ģeogrāfisko informāciju, Google Maps sīkdatņu saglabāšana un šī analīzes rīka izmantošana notiek pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas, un apstrāde notiek, pamatojoties tikai uz VDAR 6.  panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Saskaņā ar Google lietošanas noteikumiem (2020. gada 31. marta redakcijā), ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē, Google Maps pakalpojumu jums nodrošina Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija). Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir citā valstī, Google Maps pakalpojumu jums sniegs uzņēmums Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV).

Izmantojot Google Maps, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti Google uzņēmumiem valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurās nav garantēts atbilstošs datu aizsardzības līmenis un jūsu tiesības saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem var nebūt īstenojamas.

Lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, pārsūtot lietotāju datus no Apvienotās Karalistes uz ASV, mēs esam vienojušies ar uzņēmumu Google LLC par datu aizsardzības standarta klauzulām, kuras šim nolūkam ir izdevusi Eiropas Komisija. Šī līguma kopiju varam nosūtīt pēc pieprasījuma. Lūdzu, izmantojiet turpinājumā norādīto kontaktinformāciju.

Kad piekļūstat tīmekļa vietnei, kurā ir integrētas Google Maps, Google tīmekļa serveris automātiski apkopo arī piekļuves datus tā sauktajās servera žurnāldatnēs, kuras automātiski paziņo jūsu pārlūkprogramma, piemēram, pieprasītās datnes nosaukumu, pēdējo apmeklēto tīmekļa vietni, piekļuves datumu un laiku, izmantoto pārlūkprogrammu, pārsūtīto datu apjomu, IP adresi, pieprasītāja pakalpojumu sniedzēju u. c. Izmantojot Google Maps, Google apstrādā arī datus par to, kā vietņu apmeklētāji izmanto Maps funkcijas.

Papildu informāciju par Google datu aizsardzības politiku un iestatījumu iespējām var atrast vietnē https://policies.google.com/privacy.   

5. DATU VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA TIEŠĀS REKLĀMAS NOLŪKOS

 
a) reklāma pa pastu

Mēs paturam tiesības izmantot jūsu vārdu, uzvārdu un pasta adresi saviem reklāmas mērķiem, piemēram, lai nosūtītu jums interesantus piedāvājumus un informāciju par mūsu produktiem pa pastu. Tas kalpo, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, kas dominē interešu līdzsvarošanas kontekstā, izmantojot reklāmas pieeju mūsu klientiem saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu glabāšanu un izmantošanu šiem mērķiem, nosūtot ziņojumu uz datenschutz@goethe.de.   

b) e-pasta apkārtraksts
Ja jūs abonējat kādu no mūsu apkārtrakstiem, mēs izmantosim šim nolūkam nepieciešamos vai jūsu atsevišķi sniegtos datus, lai regulāri sūtītu jums e-pasta apkārtrakstus, kurus esat abonējis. E-pasta apkārtrakstu sūtīšana notiek, pamatojoties uz jūsu atsevišķu, nepārprotami izteiktu piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta a) apakšpunktu. Drošības apsvērumu dēļ mēs izmantojam tā saukto dubultās piekrišanas procedūru: Apkārtrakstu pa e-pastu mēs jums nosūtīsim tikai tad, ja iepriekš būsiet apstiprinājis savu reģistrēšanos apkārtraksta saņemšanai. Šim nolūkam mēs jums nosūtīsim e-pasta vēstuli, lai apstiprinātu abonēšanu, izmantojot tajā ietverto saiti. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka tikai jūs kā norādītās e-pasta adreses īpašnieks varat abonēt apkārtrakstu.

Informatīvo apkārtrakstu var nosūtīt ar ārēja pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram mēs šim nolūkam nododam jūsu e-pasta adresi. Šādos gadījumos datu apstrāde tiek veikta mūsu vārdā. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šādu savas e-pasta adreses izmantošanu, nosūtot ziņojumu uz turpinājumā minētajai kontaktpersonai vai izmantojot šim nolūkam paredzēto saiti reklāmas e-pastā, un jums neradīsies nekādas izmaksas, izņemot izmaksas par pārsūtīšanu saskaņā ar pamatlikmēm.

Ja pakalpojumu sniedzējs atrodas ASV, mēs ar pakalpojumu sniedzēju esam vienojušies par standarta datu aizsardzības klauzulām, ko šim nolūkam ir izdevusi Eiropas Komisija, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, pārsūtot jūsu datus uz trešo valsti. Šī līguma kopiju varam nosūtīt pēc pieprasījuma. Lūdzu, izmantojiet turpinājumā norādīto kontaktinformāciju.

Turpinājumā izklāstītais attiecas arī uz e-pasta jaunumu apkārtrakstu sūtīšanu, izmantojot pasta pakalpojumu sniedzēju “Mailchimp”:
Informatīvo apkārtrakstu nosūtīšana notiek ar

“MailChimp”, ASV pakalpojumu sniedzēja Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ASV platformas starpniecību. Ar nosūtīšanas pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzības noteikumiem varat iepazīties šeit: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējs tiek izmantots, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu un pasūtījuma apstrādes līgumu saskaņā ar VDAR 28. panta 3. punkta 1. teikumu.
Pasta pakalpojumu sniedzējs var izmantot saņēmēju datus pseidonimizētā veidā, t. i., nepiešķirot tos lietotājam, lai optimizētu vai uzlabotu savus pakalpojumus, piemēram, lai tehniski optimizētu apkārtraksta sūtīšanu un noformēšanu vai statistikas vajadzībām. Tomēr sūtījumu pakalpojumu sniedzējs neizmanto mūsu apkārtrakstu saņēmēju datus, lai pats viņiem rakstītu vai nodotu datus trešām personām.
Apkārtraksti satur tā saukto “bāksignālu”, t. i., pikseļa lieluma datni, kas tiek iegūta no mūsu servera, kad apkārtraksts tiek atvērts, vai, ja mēs izmantojam nosūtīšanas pakalpojumu sniedzēju, no tā servera. Veicot šo atvēršanu, sākotnēji tiek apkopota tehniska informācija, piemēram, informācija par pārlūkprogrammu un jūsu sistēmu, kā arī jūsu IP adrese un atvēršanas laiks.
Šī informācija tiek izmantota, lai tehniski uzlabotu pakalpojumus, pamatojoties uz tehniskajiem datiem vai mērķa grupām un to lasīšanas paradumiem, pamatojoties uz to atvēršanas vietām (ko var noteikt, izmantojot IP adresi) vai piekļuves laiku. Statistikas informācija ietver arī to, vai apkārtraksti tiek atvērti, kad tie tiek atvērti un kuras saites tiek klikšķinātas.
Tehnisku iemeslu dēļ šo informāciju var piešķirt atsevišķiem apkārtraksta saņēmējiem. Tomēr ne mēs, ne arī piegādes pakalpojumu sniedzējs, ja tas tiek izmantots, necenšas novērot atsevišķus lietotājus. Analīzes mums vairāk noder tam, lai atpazītu mūsu lietotāju lasīšanas paradumus kopumā, t. i., anonīmi, un pielāgotu viņiem mūsu saturu vai nosūtītu atšķirīgu saturu atbilstoši lietotāju interesēm. Atsevišķa veiktspējas mērījumu atcelšana diemžēl nav iespējama, šādā gadījumā ir jāatceļ visa apkārtraksta abonēšana.
Informatīvais apkārtraksts un ar to saistītie veiktspējas mērījumi tiek nosūtīti, pamatojoties uz saņēmēja piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saistībā ar UWG 7. panta 2. punkta 3. apakšpunktu vai, ja piekrišana nav nepieciešama, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm tiešajā mārketingā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu saistībā ar UWG 7. panta 3. punktu. Ja darījumu attiecībās apkārtraksts ir daļa no līgumā paredzētā pakalpojuma, juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Reģistrācijas procesa protokolēšanas pamatā ir mūsu leģitīmās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mēs esam ieinteresēti izmantot lietotājam draudzīgu un drošu apkārtrakstu sistēmu, kas kalpo gan mūsu biznesa interesēm, gan lietotāju vēlmēm un ļauj mums sniegt piekrišanas apliecinājumu.    

6. SĪKDATNES

Lai padarītu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu pievilcīgāku un ļautu izmantot noteiktas funkcijas, mēs dažādās lapās izmantojam tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai padarītu mūsu vietni lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Tās ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu galiekārtā.

Dažas no mūsu izmantotajām sīkdatnēm tiek dzēstas pārlūka sesijas beigās, t. i., pēc tam, kad jūs aizverat pārlūkprogrammu (tā sauktās sesijas sīkdatnes). Citas sīkdatnes paliek jūsu galiekārtā un ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma laikā un, ja nepieciešams, ļauj jums automātiski pieteikties (pastāvīgās sīkdatnes). Ja, piemēram, jūs aktivizējat iespēju “Palieciet pieteicies”, atzīmējot izvēles lodziņu, kad piesakāties vietnē goethe.de, tiks iestatīta sīkdatne, kas ļaus mums jūs atpazīt, kad jūs atkal apmeklēsiet vietni goethe.de noteiktā laika periodā.

Pastāvīgo sīkdatņu darbības ilgumu varat apskatīt savā pārlūkprogrammā. Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēts par sīkdatņu iestatīšanu un individuāli izlemt par to pieņemšanu vai izslēgt sīkdatņu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai pavisam. Katra pārlūkprogramma atšķiras pēc tā, kā tā pārvalda sīkdatņu iestatījumus. Tas ir aprakstīts katras pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē, kurā ir izskaidrots, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus.

Ja sīkdatnes netiek pieņemtas, mūsu vietnes funkcionalitāte var būt ierobežota.

Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai veiktu elektroniskās saziņas procesu vai nodrošinātu noteiktas jūsu pieprasītās funkcijas (piemēram, iepirkumu groza funkciju), tiek saglabāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm tehniski bez kļūdām un optimizēti sniegt mūsu pakalpojumus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.  Ja ir saņemta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai), apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.  Jūs varat novērst uz sīkdatnes pamata saglabāto datu vākšanu saistībā ar jūsu tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi), deaktivizējot attiecīgās kategorijas un pakalpojumus konfidencialitātes iestatījumos.

Ciktāl tiek pieprasīta jūsu piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai, mēs izmantojam Usercentrics piekrišanas pārvaldības platformu, lai dokumentētu jūsu piekrišanu noteiktu sīkdatņu uzglabāšanai jūsu galiekārtā vai noteiktu tehnoloģiju izmantošanai saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem. Šīs tehnoloģijas piegādātājs ir Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, tīmekļa vietne: https://usercentrics.com/de/ (turpmāk tekstā „Usercentrics“).

Kad apmeklējat mūsu vietni, uz Usercentrics tiek nosūtīti šādi personas dati: Jūsu piekrišana(-as) vai piekrišanas(-u) atsaukšana.
Jūsu IP adrese, informācija par pārlūkprogrammu, informācija par galiekārtu, tīmekļa vietnes apmeklējuma laiks.

Usercentrics tiek izmantots, lai iegūtu juridiski nepieciešamās piekrišanas noteiktu tehnoloģiju izmantošanai. Juridiskais pamats tam ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma c) apakšpunkts. Sīkdatņu iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot uz “Sīkdatņu iestatījumi” mūsu tīmekļa lapu apakšējā daļā.    

7. TĪMEKĻA ANALĪZE

 
a) Mapp
Mēs izmantojam Mapp Digital c/o GmbH pakalpojumus, lai apkopotu statistikas datus par mūsu vietnes izmantošanu, varētu to uzlabot, analizēt mūsu vietnes izmantošanu un apkopot pārskatus par vietnes darbību. Šim nolūkam var tikt izmantotas sīkdatnes. Šīs izsekošanas ietvaros tiek izveidoti pseidonimizēti lietotāju profili. Tie netiks apvienoti ar pseidonīma lietotāja personas datiem bez atsevišķas, nepārprotami izteiktas piekrišanas. Šajā kontekstā savāktie dati tiks dzēsti pēc tam, kad beigsies Mapp mērķis un izmantošana no mūsu puses.

Mapp sīkdatņu glabāšana un šī analīzes rīka izmantošana notiek pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas, un apstrāde notiek, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Mapp Digital c/o GmbH ir Mapp Digital US, LLC (3655 Nobel Drive, Suite 500, Sandjego (San Diego), CA 92122, ASV, Mapp) meitasuzņēmums. Ciktāl informācija tiek pārsūtīta uz Mapp serveriem ASV un tur uzglabāta, mēs esam vienojušies ar uzņēmumu Mapp par datu aizsardzības standarta klauzulām, ko šim nolūkam ir izdevusi Eiropas Komisija, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, pārsūtot jūsu datus uz trešo valsti. Šī līguma kopiju varam nosūtīt pēc pieprasījuma. Lūdzu, izmantojiet turpinājumā norādīto kontaktinformāciju.   

b) Google(Universal) Analytics
Šajā vietnē tiek izmantots Google (Universal) Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublina, D04 E5W5, Īrija; Google.
Lietotāja personas datu apstrāde, izmantojot Google Analytics, ļauj mums analizēt mūsu lietotāju pārlūkošanas paradumus. Analizējot iegūtos datus, mēs varam apkopot informāciju par tīmekļa vietni, tās izmantošanas līmeni un funkcionalitāti. Tas mums palīdz pastāvīgi uzlabot savu tīmekļa vietni, tās saturu un lietošanas ērtumu.
Google Analytics sīkdatņu saglabāšana un šī analīzes rīka izmantošana notiek pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas, un apstrāde notiek, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Google (Universal) Analytics izmanto metodes, kas ļauj analizēt, kā jūs izmantojat vietni, piemēram, sīkdatnes. Automātiski apkopotā informācija par to, kā jūs izmantojat šo vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Aktivizējot IP anonimizāciju šajā tīmekļa vietnē, IP adrese tiek saīsināta pirms nosūtīšanas Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, vai uz Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīm. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un saīsināta tur. Anonimizētā IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūta uz Google Analytics, netiek apvienota ar citiem Google datiem. Pēc tam, kad būs beidzies mērķis un mēs beigsim izmantot Google Analytics, šajā kontekstā savāktie dati tiks dzēsti.

Saistībā ar Google (Universal) Analytics izmantošanu mēs savā vietnē izmantojam Google Tag Manager pakalpojumu.

Mēs izmantojam Google Tag Manager pakalpojumu, lai pārvaldītu tā sauktos “tagus”, kurus esam integrējuši savā tīmekļa vietnē. Tagi ir nelieli koda elementi, kurus var izmantot, lai mērītu datplūsmu un apmeklētāju uzvedību, novērtētu tiešsaistes reklāmas un sociālo kanālu ietekmi, izmantotu atkārtotu mārketingu un mērķauditoriju, kā arī testētu un optimizētu vietnes. Ja tiek izmantoti tagi, jūsu galiekārtā netiek saglabāti nekādi dati.

Mēs izmantojam šos tagus tikai saistībā ar tīmekļa vietnes analīzi, izmantojot Google (Universal) Analytics, t. i., lai varētu vēl precīzāk analizēt un optimizēt mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu.

Ciktāl informācija tiek pārsūtīta uz Google serveriem ASV un tur uzglabāta, mēs esam vienojušies ar uzņēmumu Google LLC par datu aizsardzības standarta klauzulām, ko šim nolūkam ir izdevusi Eiropas Komisija, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, pārsūtot jūsu datus uz trešo valsti. Šī līguma kopiju varam nosūtīt pēc pieprasījuma. Lūdzu, izmantojiet turpinājumā norādīto kontaktinformāciju.    

c) Google AdWords un Google Conversion Tracking
Šajā vietnē tiek izmantoti Google AdWords. AdWords ir Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija, tiešsaistes reklāmas programma.

Google AdWords ietvaros mēs izmantojam tā saukto konversiju izsekošanu. Ja noklikšķināt uz Google izvietoto reklāmu, tiek iestatīta konversiju izsekošanai paredzēta sīkdatne. Ja lietotājs apmeklē noteiktas šīs vietnes lapas un sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies, Google un mēs varam atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir novirzīts uz šo lapu.

Katrs Google AdWords klients saņem individuālu sīkdatni. Sīkdatnes nevar izsekot, izmantojot AdWords klientu vietnes. Informācija, kas apkopota, izmantojot konversijas sīkdatni, tiek izmantota, lai ģenerētu konversiju statistiku AdWords klientiem, kuri izmanto konversiju izsekošanu. Klienti uzzina kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķināja uz viņu reklāmas un tika novirzīti uz lapu ar konversijas izsekošanas tagu. Tomēr viņi nesaņem nekādu informāciju, pēc kuras varētu identificēt lietotājus. Ja nevēlaties piedalīties izsekošanā, varat iebilst pret šādu izmantošanu, vienkārši deaktivizējot Google konversiju izsekošanas sīkdatni savā interneta pārlūkprogrammā lietotāja iestatījumu sadaļā. Tad tās netiks iekļautas konversiju izsekošanas statistikā.

“Konversijas sīkdatņu” saglabāšana un šī izsekošanas rīka izmantošana pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja ir dota attiecīga piekrišana; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.    

d) Google Analytics Remarketing
Šajā vietnē tiek izmantotas Google Analytics Remarketing funkcijas kopā ar Google AdWords un Google DoubleClick funkcijām, kas darbojas ar dažādām ierīcēm. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija.

Šī funkcija ļauj sasaistīt reklāmas mērķgrupas, kas izveidotas, izmantojot Google Analytics Remarketing, ar Google AdWords un Google DoubleClick funkcijām, kas darbojas dažādās ierīcēs. Tādējādi uz interesēm balstītus, personalizētus reklāmas ziņojumus, kas jums pielāgoti atkarībā no jūsu iepriekšējās lietošanas un sērfošanas paradumiem vienā galiekārtā (piemēram, mobilajā tālrunī), var parādīt arī citā jūsu galiekārtā (piemēram, planšetdatorā vai datorā).

Ja esat devis savu piekrišanu, Google šim nolūkam sasaistīs jūsu tīmekļa un lietotņu pārlūkošanas vēsturi ar jūsu Google kontu. Šādā veidā vienus un tos pašus personalizētos reklāmas ziņojumus var parādīt katrā galiekārtā, kurā esat pieteicies ar savu Google kontu. Lai atbalstītu šo funkciju, Google Analytics apkopo Google autentificētu lietotāja ID, kas uz laiku ir saistīti ar mūsu Google Analytics datiem, lai definētu un izveidotu mērķgrupas reklāmām, kas paredzētas dažādām ierīcēm.

Jūsu Google kontā apkopotie dati tiek apkopoti, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu, kuru varat sniegt vai atsaukt Google (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).  Attiecībā uz datu vākšanas procesiem, kas netiek apvienoti ar jūsu Google kontu (piemēram, tāpēc, ka jums nav Google konta vai esat iebilduši pret apvienošanu), datu vākšana un apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu sīkdatņu glabāšanai mūsu vietnē (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.     

e) Facebook Pixel

Šī vietne izmanto Facebook apmeklētāju darbības pikseli, ko pārvalda Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina, D02, Īrija (Facebook), lai mērītu konversijas.

Šādā veidā var izsekot vietnes apmeklētāju uzvedībai pēc tam, kad viņi, noklikšķinot uz reklāmas Facebook vietnē, ir novirzīti uz pakalpojumu sniedzēja vietni. Tas ļauj novērtēt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un optimizēt turpmākos reklāmas pasākumus.

Savāktie dati mums kā šīs vietnes operatoram ir anonīmi; mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par lietotāja identitāti. Tomēr datus glabā un apstrādā Facebook, lai būtu iespējams izveidot savienojumu ar attiecīgo lietotāja profilu un lai Facebook varētu izmantot datus saviem reklāmas mērķiem saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku. Tas ļauj Facebook izvietot reklāmas Facebook lapās un ārpus Facebook. Mēs kā tīmekļa vietnes operators nevaram ietekmēt šo datu izmantošanu.

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Facebook Pixel tiek izmantoti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja ir dota atbilstoša piekrišana; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.    

7f) Bing Ads
Tīmekļa vietnē mēs izmantojam Bing Ads (bingads.microsoft.com) tehnoloģijas, ko nodrošina un pārvalda Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmonda (Redmond), WA 98052-6399, ASV (Microsoft). Microsoft jūsu ierīcē ievieto sīkdatni, ja esat nokļuvis mūsu vietnē, izmantojot Microsoft Bing reklāmu. Tādējādi mēs un Microsoft varam atpazīt, ka kāds, kas ir noklikšķinājis uz reklāmas, ir novirzīts uz mūsu vietni un ir sasniedzis iepriekš noteiktu mērķa lapu (konversijas vietni). Mēs uzzinām tikai to lietotāju kopskaitu, kuri noklikšķināja uz Bing reklāmu un pēc tam tika novirzīti uz konversijas vietni. Microsoft vāc, apstrādā un izmanto informāciju, izmantojot sīkdatnes, no kurām, izmantojot pseidonīmus, tiek izveidoti lietotāju profili. Šie lietotāju profili tiek izmantoti, lai analizētu apmeklētāju uzvedību, un tiek izmantoti reklāmu rādīšanai. Personiska informācija par lietotāja identitāti netiek apstrādāta.

BingAds tiek izmantots, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja ir dota attiecīga piekrišana; piekrišanu var jebkurā laikā atsaukt.  

7g) LINKEDIN INSIGHTS 
Savās vietnēs mēs izmantojam LinkedIn Insight tagu. Šī tehnoloģija ļauj mums ģenerēt pārskatus par mūsu reklāmu veiktspēju un informāciju par vietnes mijiedarbību. Mēs apstrādājam jūsu datus, lai novērtētu kampaņas un apkopotu informāciju par vietnes apmeklētājiem, kuri, iespējams, ir nonākuši pie mums, izmantojot mūsu kampaņas LinkedIn vietnē.
LINKEDIN INSIGHTS tiek izmantota, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja ir dota attiecīga piekrišana; piekrišanu var jebkurā laikā atsaukt.   

8. SOCIĀLIE TĪKLI

 
a) Facebook, Twitter, Instagram un VKontakte sociālo tīklu spraudņu un logrīku izmantošana, izmantojot Shariff risinājumu.

Mūsu vietnē tiek izmantotas sociālo tīklu pogas un logrīki.

Lai uzlabotu jūsu datu aizsardzību, kad apmeklējat mūsu vietni, šīs pogas un logrīki netiek integrēti lapā bez ierobežojumiem, bet tikai izmantojot HTML saiti. Šī integrācija nodrošina, ka netiek izveidots savienojums ar attiecīgā sociālā tīkla pakalpojumu sniedzēja serveriem, kad tiek apmeklēta mūsu vietnes lapa, kurā ir šādas pogas.

Noklikšķinot uz vienas no pogām, jūsu pārlūkprogrammā tiks atvērts jauns logs un tiks izsaukta attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lapa, kurā varat noklikšķināt, piemēram, uz pogas “Patīk” vai “Kopīgot” (pēc tam, kad vajadzības gadījumā būs ievadīti jūsu pieteikšanās dati).

Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī pakalpojumu sniedzēju veiktā datu turpmākā apstrāde un izmantošana to lapās, kā arī kontaktinformācija un jūsu tiesības un iestatījumu iespējas šajā sakarā, lai aizsargātu jūsu privātumu, ir atrodamas pakalpojumu sniedzēju paziņojumos par datu aizsardzību:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu
   
b) Spotify un Soundcloud logrīku izmantošana

Mūsu vietnē tiek izmantoti Spotify un Soundcloud tīklu logrīki, lai padarītu mūsu saturu interaktīvāku.

Kad piekļūstat mūsu vietnes lapai, kurā ir šāds logrīks, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Spotify vai Soundcloud serveriem. Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs tieši pārsūta logrīka saturu uz jūsu pārlūkprogrammu un integrē to lapā. Integrējot logrīkus, pakalpojumu sniedzēji saņem informāciju par to, ka jūsu pārlūkprogramma ir atvērusi attiecīgo mūsu vietnes lapu, pat ja jums nav profila vai jūs pašlaik neesat pieteicies. Šo informāciju (tostarp jūsu IP adresi) jūsu pārlūkprogramma nosūta tieši uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēja serveri un saglabā tur.

Ja esat pieteicies kādā no pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzēji var tieši attiecināt mūsu vietnes apmeklējumu uz jūsu profilu attiecīgajā sociālajā tīklā. Ja jūs mijiedarbojaties ar logrīkiem, piemēram, atskaņojot saturu, attiecīgā informācija tiek nosūtīta tieši uz pakalpojumu sniedzēja serveri un tur tiek saglabāta.

Informāciju var arī publicēt sociālajā tīklā un parādīt saviem kontaktiem.

Spotify un Soundcloud izmantošana notiek pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas un tikai un vienīgi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī pakalpojumu sniedzēju veiktā datu turpmākā apstrāde un izmantošana, kā arī kontaktinformācija un jūsu tiesības un iestatīšanas iespējas šajā sakarā, lai aizsargātu jūsu privātumu, ir atrodamas pakalpojumu sniedzēju paziņojumos par datu aizsardzību.

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy   

c) sociālo plašsaziņas līdzekļu satura, piemēram, X (Twitter), Instagram, Facebook u. c., iegulšana un rādīšana.
Saturs (ziņojumi, komentāri un/vai kanāli) no X, Instagram un Facebook var tikt parādīts mūsu tīmekļa vietnē, jo īpaši Gētes institūta rakstu kontekstā, izmantojot sociālo vietņu spraudņus.

Turklāt saturu no citiem sociālajiem tīkliem (piemēram, Spotify un Soundcloud) var rādīt, izmantojot sociālo tīklu spraudņus. Izmantojot sociālos spraudņus, var izveidot tiešu savienojumu ar attiecīgā tīkla serveriem, kā rezultātā dati tiek nosūtīti pakalpojumu sniedzējam. Tas var ietvert jo īpaši šādus datus:
 • apmeklētā tīmekļa vietne;
 • pārlūkprogrammas informācija;
 • informācija par operētājsistēmu;
 • IP adresi.
Satura izmantošana notiek pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas un tikai un vienīgi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.   

d) YouTube un Vimeo video spraudņi

Izmantojot YouTube un Vimeo, šajā vietnē tiek integrēts trešo personu saturs, lai padarītu mūsu saturu interaktīvu.

Pakalpojumu YouTube pārvalda uzņēmums Google Ireland Limited, kas ir reģistrēts un darbojas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese ir Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija. (Google).

Vimeo uztur uzņēmums Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Ņujorka (New York), 10011, ASV.

Lai uzlabotu jūsu datu aizsardzību, kad apmeklējat mūsu vietni, spraudņi ir integrēti lapā tā, ka tos var aktivizēt tikai ar jūsu piekrišanu. Šī integrācija nodrošina, ka, atverot mūsu vietnes lapu, kurā ir šādi spraudņi, netiek izveidots savienojums ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem. Tikai pēc spraudņu aktivizēšanas pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem.

Pēc tam attiecīgais pakalpojumu sniedzējs attiecīgā spraudņa saturu nosūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un integrē to lapā. Integrējot spraudņus, pakalpojumu sniedzēji saņem informāciju par to, ka jūsu pārlūkprogramma ir atvērusi attiecīgo mūsu vietnes lapu, pat ja jums nav attiecīgā pakalpojumu sniedzēja profila vai jūs pašlaik neesat pieteicies. Šo informāciju (tostarp jūsu IP adresi) jūsu pārlūkprogramma nosūta tieši uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēja serveri (iespējams, ASV) un saglabā tur.

Ja mijiedarbojaties ar spraudņiem, piemēram, noklikšķinot uz pogas “Patīk”, attiecīgā informācija tiek nosūtīta arī tieši uz pakalpojumu sniedzēja serveri un tur tiek saglabāta.

Videoklipiem no YouTube, kas ir iegulti mūsu vietnē, ir aktivizēts paplašināts datu aizsardzības iestatījums. Tas nozīmē, ka YouTube neuzkrāj un nesaglabā nekādu informāciju par vietnes apmeklētājiem, ja vien viņi neatskaņo videoklipu.

Google Analytics izsekošanas rīks tiek automātiski integrēts Vimeo videoklipos, kas ir iestrādāti mūsu vietnē. Mums nav nekādas ietekmes uz šādā veidā apkopotajiem analīzes rezultātiem, un mēs tos nevaram apskatīt. Turklāt tīmekļa bāksignāli tiek uzstādīti, izmantojot Vimeo videoklipus, kad tie tiek aktivizēti vietnes apmeklētājiem. Izmantošana notiek pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas un tikai un vienīgi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī pakalpojumu sniedzēju veiktā datu turpmākā apstrāde un izmantošana, kā arī jūsu tiesības šajā sakarā un jūsu privātuma aizsardzības iestatīšanas iespējas ir atrodamas pakalpojumu sniedzēju paziņojumos par datu aizsardzību:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy    

e) Mūsu tiešsaistes klātbūtne sociālajos medijos
Mūsu klātbūtne sociālajos tīklos un platformās kalpo, lai uzlabotu aktīvu saziņu ar mūsu klientiem un ieinteresētajām personām. Tur mēs sniedzam informāciju par saviem produktiem.

Kad apmeklējat mūsu tiešsaistes klātbūtni sociālajos plašsaziņas līdzekļos, jūsu dati var tikt automātiski apkopoti un saglabāti tirgus izpētes un reklāmas nolūkos. Šie dati tiek izmantoti, lai izveidotu tā sauktos lietotāju profilus, izmantojot pseidonīmus. Tos var izmantot, piemēram, lai platformās un ārpus tām izvietotu reklāmas, kas, iespējams, atbilst jūsu interesēm. Parasti šim nolūkam jūsu galiekārtā tiek izmantotas sīkdatnes. Šajās sīkdatnēs tiek saglabāta apmeklētāju uzvedība un lietotāju intereses. Izmantošana notiek pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas un tikai un vienīgi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Ciktāl iepriekš minēto sociālo mediju platformu galvenā mītne atrodas ASV, piemēro šādus noteikumus: Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz standarta līguma klauzulām. Sīkāku informāciju par pakalpojumu sniedzēju veikto datu apstrādi un izmantošanu viņu tīmekļa vietnēs, kā arī kontaktinformāciju un jūsu tiesībām šajā sakarā un jūsu privātuma aizsardzības iestatīšanas iespējām, jo īpaši atteikšanās iespējām, skatiet turpmāk pievienotajos pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības paziņojumos. Ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība, varat sazināties ar mums.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Iebilšanas iespēja (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads        

f) Sociālo mediju uzraudzība
Gētes institūts veic sociālo mediju pakalpojumos ārpus portāla goethe.de publicēto ierakstu un sociālo mediju snieguma datu izvērtēšanu, lai uzlabotu satura piedāvājuma kvalitāti un turpmāko attīstību, optimizētu mārketinga pasākumus un identificētu iespējamos riskus (piemēram, politiskās krīzes vai komunikācijas krīzes, kas ietekmē Gētes institūtu, vai dabas stihiju sekas). Šim nolūkam tiek izmantots sociālo mediju sarakstu un analītikas rīks Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luksemburga (Luxembourg).

Tiek reģistrētas un analizētas darbības, ko veicat sociālo mediju pakalpojumos, un informācija, ko sniedzat attiecīgajos profilos, tostarp forumos, emuāros un tiešsaistes ziņu vietnēs. Tiek apstrādāta tikai publiski pieejama informācija, kas var ietvert arī individuālus citātus vai personas datus, piemēram, jūsu lietotājvārdu. Novērtēšana kalpo, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu, kas dominē interešu līdzsvarošanas kontekstā, lai optimizētu mūsu piedāvājumus, kā arī informētu un savlaicīgi norādītu uz iespējamiem politiskiem vai ar dabu saistītiem riskiem.

Personas dati galvenokārt tiek apstrādāti apkopotā veidā, lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus. Atsevišķu datu subjektu personas dati netiek apstrādāti apzināti, apstrādes procedūras laikā tie lielā mērā tiek anonimizēti, un dati, protams, netiek izmantoti, lai izveidotu individuālus lietotāju profilus. Tomēr ir iespējams, ka atsevišķi citāti ir iekļauti un iekšēji izmantoti, lai aprakstītu konkrētu Gētes institūta mārketinga darbību.  

g)   WhatsApp Business
Mēs izmantojam WhatsApp Business, kas ir pakalpojums, ko mums nodrošina WhatsApp Ireland Limited, kā saziņas kanālu, lai atbildētu uz ārējo lietotāju pieprasījumiem. Saziņa notiek pēc tieša lietotāja pieprasījuma, izmantojot WhatsApp lietotni.
Šim nolūkam mēs apstrādājam tikai tos personas datus, kurus lietotāji mums nosūta kopā ar savu pieprasījumu vai kurus parāda WhatsApp, kad tiek nodibināts kontakts (piemēram, tālruņa numurs, vārds, profila attēls).

Lai sniegtu šo pakalpojumu, WhatsApp Ireland Limited izmanto citus uzņēmumus, no kuriem daži atrodas valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, tostarp WhatsApp LLC un Meta Operations Inc. ASV.
Ciktāl personas dati tiek pārsūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices un Apvienotās Karalistes, WhatsApp Ireland Limited ir vienojusies ar saņēmējiem par standarta datu aizsardzības klauzulām, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, kuras šim nolūkam ir izdevusi Eiropas Komisija vai kuras ir atzītas Šveicē vai Apvienotajā Karalistē. Šo līgumu kopiju pēc pieprasījuma varat saņemt no mums. Lūdzu, izmantojiet turpinājumā norādīto kontaktinformāciju.

WhatsApp Business tiek izmantots, pamatojoties uz mūsu sevišķi svarīgām leģitīmām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai nodrošinātu ātras saziņas iespēju, izmantojot globāli izplatītu platformu. Personas datus, kas savākti, izmantojot WhatsApp Business, mēs dzēsīsim četru mēnešu laikā pēc atbildes uz pieprasījumu.    

9. DATU PĀRSŪTĪŠANA TREŠĀM PERSONĀM

 

a) datu pārsūtīšana Gētes institūtiem
Kad Goethe.de konts ir izveidots, attiecīgā ārzemju Gētes institūta administratoriem tiks nodrošināta piekļuve jūsu kontā saglabātajiem datiem. Datu apstrāde, kas notiek šajā kontekstā, kalpo lietotāju datu administratīvajai apstrādei, piemēram, labošanai/bloķēšanai/izdzēšanai vai lomu un pilnvaru piešķiršanai sistēmā. Juridiskais pamats ir līguma izpilde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunktu. Turklāt tas kalpo mūsu likumīgo interešu aizsardzībai attiecībā uz derīgu informāciju un datu ierakstu labošanu mūsu sistēmā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu. No otras puses, lietotāja datus (anonimizētā veidā) var izmantot, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni. Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu tas kalpo mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, lai optimizētu mūsu piedāvājumu, kas dominē interešu līdzsvara kontekstā.

Ja personas dati tiek pārsūtīti Gētes institūtam trešā valstī un nav Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību saskaņā ar VDAR 45. panta 1. punktu, datu pārsūtīšana tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Komisijas izdotām standarta datu aizsardzības klauzulām kā atbilstošiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunktu. ES standarta datu aizsardzības klauzulu kopijas ir pieejamas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de .

Gadījumā, ja jūs tiekat izslēgts no Gētes institūta eksāmena kāda Eksaminācijas noteikumos (PDF, 365 kB) norādītā iemesla dēļ un Gētes institūts pēc tam bloķē jūsu eksāmenu kārtošanu Gētes institūta eksāmenu portfelī visā pasaulē, jūsu dati tiks nodoti Gētes institūta eksaminācijas centriem visā pasaulē (skatīt Eksaminācijas noteikumu 2. punktu) un Austrijas Valodas diploma (ÖSD) eksaminācijas centriem, lai īstenotu šo pasākumu (pārbaudītu atbilstību noteiktajam eksāmenu blokam), un tiks apstrādāti šim mērķim. Tas tiek darīts, pamatojoties uz kopīga līguma par eksāmenu veikšanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Ciktāl personas dati šajā sakarā tiek apstrādāti valstīs ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, tas arī pamatojas uz nosūtīšanas nepieciešamību šā līguma izpildei.    

b) datu pārsūtīšana uz centrālo eksāmenu arhīvu
Lai pārbaudītu autentiskumu un izsniegtu aizstājējsertifikātus, dati par jūsu nokārtotajiem eksāmeniem tiks glabāti un izmantoti centrālajā eksāmenu arhīvā (ne ilgāk kā desmit gadus). Tas tiek darīts, pamatojoties uz līguma izpildi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.   

10. DATU DROŠĪBA

Mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu tīmekļa vietni un citas sistēmas pret jūsu datu pazaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, pārveidošanu vai izplatīšanu nepiederošām personām, piemēram, SSL šifrēšanu, izveidojot Goethe.de kontu vai vēlāk pieslēdzoties.  

11. JŪSU TIESĪBAS UN SAZIŅAS IESPĒJAS

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:
 • saskaņā ar VDAR 15. pantu – tiesības pieprasīt informāciju par jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, ciktāl tas ir noteikts VDAR;
 • saskaņā ar VDAR 16. pantu – tiesības pieprasīt nekavējoties labot nepareizus vai nepilnīgus mūsu glabātos personas datus;
 • saskaņā ar VDAR 17. pantu – tiesības pieprasīt dzēst jūsu personas datus, ko mēs glabājam, ja vien to turpmāka apstrāde nav nepieciešama
  • tiesību uz vārda un informācijas brīvību izmantošanai;
  • juridisku pienākumu izpildīšanai;
  • sabiedrības interešu dēļ vai
   juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai
 • saskaņā ar VDAR 18. pantu – tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja
  • jūs apstrīdat datu pareizību;
  • apstrāde ir nelikumīga, bet jūs iebilstat pret tās dzēšanu;
  • dati mums vairs nav vajadzīgi, bet jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai
  • jūs esat iebilduši pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu;
 • saskaņā ar VDAR 20. pantu – tiesības saņemt savus personas datus, ko esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai tie tiktu nosūtīti citam pārzinim;
 • saskaņā ar VDAR 77. pantu – tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.  Parasti varat sazināties ar uzraudzības iestādi savā pastāvīgajā dzīvesvietā vai darbavietā vai mūsu uzņēmuma galvenajā birojā.

  Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, informēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu, kā arī par sniegtās piekrišanas atsaukšanu vai iebildumu pret konkrētu datu izmantošanu, kā arī par tiesībām uz datu pārnesamību, lūdzu, sazinieties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu:


Datu aizsardzības speciālists (Die Datenschutzbeauftragte)
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. APSTRĪDĒŠANAS TIESĪBAS

Ciktāl mēs apstrādājam personas datus, kā paskaidrots iepriekš, lai aizsargātu savas likumīgās intereses, kas ir svarīgākas interešu līdzsvara kontekstā, jūs varat iebilst pret šādu apstrādi, kas stāsies spēkā nākotnē. Ja apstrāde tiek veikta tiešā mārketinga nolūkos, jūs varat izmantot šīs tiesības jebkurā laikā, kā aprakstīts iepriekš. Ja apstrāde tiek veikta citos nolūkos, jums ir tiesības iebilst tikai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju.

Pēc tam, kad būsiet īstenojis savas tiesības iebilst, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šiem nolūkiem, ja vien nevarēsim pierādīt pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde kalpos juridisku prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Tas neattiecas uz gadījumiem, kad apstrāde tiek veikta tiešā mārketinga nolūkos. Tad mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šim nolūkam.