Ilva Skulte iesaka
Šeit viss ir iespējams

Gianna Molina - Hier ist noch alles möglich © Aufbau Verlag Jaunā šveiciešu rakstniece Gianna Molinari savā debijas romānā radījusi ietilpīgu poētisku parafrāzi par mūsdienu Eiropā valdošajām domām un noskaņām. Tēmas - identitāte, robežas, novērošana, cilvēcība, industrija un daba, kā arī nedrošība un uztvertā trauslums un mainīgums -  paustas ne tikai verbāliem, bet arī grafiskiem, fotogrāfiskiem un matemātiskiem izteiksmes līdzekļiem. Tieši saspēle starp vēstījuma dažādajām modalitātēm, kas pasvītro realitātes uztvērumu variabilitāti, padara darbu īpaši tuvu mūsdienu cilvēka psiholoģiskajiem stāvokļiem, kuros trauksmi rada atziņa, ka grūti strikti nodalīt esošo no šķietamā un novērotājs atklāj, ka tiek novērots.

Novērojošā skatiena būtiskums ir romāna centrā –galvenā varone ierodas gandrīz pamestā rūpnīcā, lai stātos apsarga darbā. Viņas pirmie darba uzdevumi saistās ar uzņēmuma teritorijā manīto vilku (spēcīgs tēls dažādu Eiropas tautu mitoloģijās), kura domājamajai klātbūtnei ir liela nozīme perspektīvas konstruēšanā. Ar salīdzinoši lakonisko stāstījumu, tēlojumu un valodu kontrastē vēl viens dīvains notikums, ap kuru darbojas galvenās varones domas – kāds mistisks negadījums, kas noticis aprakstītajā vietā – domājams, ka no lidmašīnas, domājams, ka izkritis, domājams, ka bēglis. Tomēr romāns nekļūst par detektīvu, bet drīzāk ir jūtīgs filozofisks tēlojums, kas pēc noskaņas un atsevišķiem paņēmieniem nedaudz atgādina W.G.Sebald prozu.
 

Gianna Molinari
Hier ist noch alles möglich
Aufbau Verlag, Berlin, 2018
ISBN: 978-3-351-03739-0
192 Lappuses

Iznomāt e-grāmatu Gētes institūta Onleihe sistēmā