Balāžs Gerfels iesaka
Procesi. Par Francu Kafku

Elias Canetti, Prozesse. Über Franz Kafka © 2019 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München Līdzās neaizmirstamajiem, pasaules literatūru bagātinājušajiem tēliem un auglīgajai, līdz mūsdienām dzīvajai ietekmei uz populāro kultūru Francs Kafka ir savaldzinājis arī virkni filozofu un autoru. Jo īpaši Eliasu Kaneti, kurš pēc pirmās iepazīšanās ar Kafkas darbiem 25 gadu vecumā nonāca tādā rakstnieka valdzinājuma varā, no kura savas dzīves laikā vairs nespēja atbrīvoties. Apliecinājums šim valdzinājumam ir arī Suzannes Līdemanes un Kristiana Vahingera sastādītais un izdotais sējums.
 
Vairāk nekā pusi grāmatas aizņem tādi pusgadsimtu aptveroši pieraksti, kas ar šī izdevuma starpniecību tiek publicēti pirmo reizi. „Kafka ir mūsu gadsimta hipnoze,” skan teikums, kas simboliski raksturo valdzinājumu, ko izjuta Kaneti. Kaneti savās piezīmēs balstās pārliecībā, ka publiskais un privātais, literatūra un dzīve nav savstarpēji nošķirami, tāpat kā šajās lappusēs īpašā veidā savstarpēji savijas Kafkas un Kaneti dzīve un daiļrade. Kaneti risina nepārtrauktu dialogu ar Kafku, identificējas ar viņu, teju vai lūdzas Kafku palīdzēt viņam rakstīšanā. Tomēr, kā trāpīgi minēts grāmatas priekšvārdā, Kaneti attiecības ar Kafku visdrīzāk raksturo amerikāņu literatūrzinātnieka Harolda Blūma aprakstītā “ietekmes – baiļu” saikne: neskatoties uz visu dievināšanu un identificēšanos ar Kafku, viņam tajā pašā laikā no sava parauga ir arī jānorobežojas, lai pierādītu savu oriģinalitāti un suverenitāti. Kaneti grāmatu ir aizraujoša lasāmviela, ko var ieteikt visiem tiem, kas nodarbojas ar Kaneti un Kafku, respektīvi, savstarpēji savīto abu autoru radošo dubultportretu.

Hanser Verlag

Elias Canetti
Prozesse. Über Franz Kafka
Hrsg. von Susanne Lüdemann und Christian Wachinger
Hanser Verlag, Berlin, 2019
ISBN 978-3-446-26370-3
384 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Bücher.de
Frankfurter Rundschau