Empowering Spaces

The little Street Foto: Kevin Josse

Neaizņemtas telpas un radošā industrija Baltijā

Pilsētas var uzskatīt par nākotnes laboratorijām. Tās reprezentē plašas iespējas ekonomiskām, sociālām un kultūras izmaiņām, kas daudzējādā ziņā nosaka sabiedrības tālāko attīstību.
 
Baltijas metropolēs radikālais sarukšanas process izpaudies kā „reducēšana uz būtiskāko”, sociālās un kultūras jomas pārstāvji finanšu krīzes laikā defektu pārvērtuši efektā un no jauna sev atklājuši uz kādu laiku vai ilgstoši neizmantotas urbānās telpas.

Pretpriekšlikumi ierastajai pilsētas politikai

„Empowering Spaces“ sasaistās ar projektu „Empty Spaces“ (Neaizņemtas telpas Rīgā) un galveno uzmanību pievērš līdzšinējās pilsētas politikas pretpriekšlikumu koncepcijai. Sadarbībā ar Baltijas valstu vietējām ieinteresētajām institūcijām semināros tiks izstrādāti modeļi telpu pagaidu izmantošanai stratēģiskās kultūrplānošanas un pilsoniskas sabiedrības stratēģiju kontekstā un analizēti tiesiskie nosacījumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
 
Tiks diskutēts par tādiem sabiedriski aktuāliem jautājumiem kā transformācijas procesu seku ietekme uz pilsētattīstību, rīcība situācijā ar paralēli notiekošajiem valorizācijas un izspiešanas procesiem pilsētu radošajos kvartālos un iedzīvotāju iesaistīšanu attīstīšanas procesos.
 
Projekta iecere ir piedāvāt platformu viedokļu un pieredzes apmaiņai par lietderīgu tukši stāvošu telpu izmantošanu, sniegt ierosmi jauniem konceptiem un atbalstīt to īstenošanu. Lai nodrošinātu ilglaicīgus panākumus, radošās vides aktīvisti satiksies ar lēmumu pieņēmējiem un administratīvās puses pārstāvjiem.
 

Projekta vadība un koordinēšana
Goethe-Institut Riga, Arne Schneider

Zinātniskā konsultēšana un projekta menedžments
Urban Institute Riga, Jonass Bīhels,
urbaninstitute.lv

Sadarbība mākslas projektos
Kaspars Lielgalvis, „Totaldobže“, Latvija
totaldobze.com

Projekta partneri
Mārcis Rubenis un Kaspars Lielgalvis, “Free Riga”, Latvija   
freeriga.lv

Elena Archipovaite, neatkarīgā pilsētplānotāja, Lietuva

“Linnalabor”, kurators Tallinā, Igaunija
linnalabor.ee

10.-11.03.2015., Rīga
„Izmantošana uz laiku, valsts sektora modeļi: ZZZ (ZwischenZeitZentrale) Brēmenē“ sadarbībā ar Šveices vēstniecību
 
25.-26.08.2015., Tallina
„Pilsoniskas sabiedrības telpu izmantošanas modeļi: “Wächterhäuser” Leipcigā“
 
2015. gada novembrī, Viļņa
„Komunālās kultūras stratēģijas: stratēģiskā kultūrplānošana kā būtiska sastāvdaļa pilsētas un vides plānošanā.“
 
2015. gada novembrī, Rīga
„Telpu izmantošana uz laiku un tiesiskie nosacījumi“

FREE RIGA, Rīga

„Atdzīvinām Rīgas tukšās ēkas! Atveram jaunas telpas radošai darbībai!“

Gandrīz katra piektā ēka Rīgas centrā ir tukša. Kustība FREE RIGA tās atdzīvina - pārvērš tukšās ēkas par sabiedrībai noderīgu, publisku telpu. FREE RIGA vienojas ar ēku īpašniekiem un atver tās radošu un sabiedrisku iniciatīvu darbībai uz laiku, kamēr ēka netiek izmantota. FREE RIGA palīdz iniciatīvām iegūt telpas par simbolisku samaksu un piedalīšanos ēkas uzlabošanā, bet īpašniekiem - atbalstu ēkas uzturēšanā un iedzīvināšanā.

FREE RIGA ir kustība, kura pastāv, jo katrs no aptuveni 150 līdz šim iesaistītajiem ir brīvprātīgi devis savu pienesumu. Kustību aizrauj iespēja tukšas vietas pārvērst par jaunu un noderīgu telpu sabiedrībai.

freeriga2014.lv

Linnalabor, Tallinā

Linnalabor tika dibināta 2006. gadā kā nevalstiskā organizācija „MTÜ Urban Positive“, kopš šī brīža šī igauņu organizācija turpina nepārtrauktu izaugsmi.

Linnalabor misija ir pilsētas telpas kā dzīves vietas kvalitātes uzlabošana un kultūras zināšanu un augstvērtīgas pilsētpolitikas veicināšana. Organizācijas mērķis un motivācija balstās kopīgā izpratnē par pilsētvidi, kuras centrā ir cilvēks. Pilsētai vienlīdz lielā mērā ir jābūt ekonomiskai, jāsaglabā sociālā saliedētība un daudzveidīgā daba, kā arī jārespektē dažādās vajadzības un jāaizrauj. Linnalabor ikdienā nodarbojas ar pilsētu attīstības tendencēm, izaicinājumiem un sevi apliecinājušām praksēm Eiropā un meklē risinājumu un uzlabojumu, starpdisciplināras un pārnozaru sadarbības un piemērotu ideju un prakšu pārneses iespējas – sociāls uzņēmums, kas nodarbojas ar sociālām inovācijām. Linnalabor sadarbojas ar sabiedriskām un privātām organizācijām un konsultē partnerus un sabiedriskos aktīvistus (pilsētas) teritorijas analīzē un dzīves vides stratēģiskajā plānošanā. Organizācija rīko mācības, seminārus un darba grupas.

linnalabor.ee

Laimikis, Viļņas

Laimikis.lt ir starpdisciplināra pilsētpētniecības, Community Art un sociālā dizaina iniciatīvu, neformālās mācīšanās un aktīvisma platforma. Tās misija ir veicināt līdzdalīgas pilsētas kultūras veicināšana, ieviešot lokāli specifiskas radošās kopas, atdzīvināt mazizmantotas publiskās telpas ar neformālu mācīšanas piedāvājumu palīdzību un pēc iespējas paplašināt pilsētas attīstības ikdienišķo jautājumu risināšanā iesaistīto adresātu loku. Platformas Laimikis komanda publisko telpu izmanto kā rotaļīgu un radošu interakciju (kopīga izmantošana un sadarbība) lauku, īstenojot mākslā balstītas metodes un līdzdalīgu akciju pētniecības atziņas. Laimikis.lt 2009. gadā tika reģistrēta kā nevalstiska organizācija, turklāt grupa jau kopš 2007. gada aktīvi darbojas šādās radošajās sfērās:
  • neizmantotu telpu kā potenciālu publisko telpu apzināšana
  • iedzīvotāju komunikācijas un kooperācijas instrumentu attīstīšana
  • kopienu mākslas projektu, pilsētas spēļu, kaimiņu svētku iniciēšana
  • neformālu mācību aktivitāšu organizēšana: semināri un kursi par publisko un komunālo mākslu, līdzdalīgo plānošanu un radošo komunikāciju publiskajā telpā
  • pilsētas dzīves un ielu stilu pārmaiņu dokumentēšana, fotogrāfiju un interviju ar garāmgājējiem un pilsētas iedzīvotājiem apkopošana
  • jauno dizaineru atbalstīšana, atbalstot viņu kolekcijas un veidojot saikni starp māksliniekiem un iedzīvotājiem.
laimikis.lt

Trīs piemēri no Berlīnes

Berlīni 90tajos gados un Rīgu mūsdienās vieno līdzība - strauju ekonomisko izmaiņu dēļ rodas daudz pamestu ēku un neizmantotu teritoriju. Rīgu turklāt raksturo paradoksāla sajūta, ka pilsētā trūkst telpu pašiniciatīvai un radošai darbībai. Šī trīs video sērija parāda veiksmīgus piemērus tukšo ēku un teritoriju atkalizmantošanas un atdzīvināšanas kultūrai, kāda tā ir izveidojusies Berlīnē un, cerams, taps arī Rīgā.

Agora Rollberg

Agora Rollberg kopš 2016.gada pārveido pamestu angāru un teritoriju Rollberg ielā, Neukölln apkaimē Berlīnē, kā prototipu jaunām dzīves, darba un kultūras formām.
 

Berlīnes atdzīvināšana

Divi spilgti piemēri, kā cilvēku pašiniciatīva Berlīnē atdzīvina tukšās, neizmantotās telpas - Prizessinnengarten dārzs un “I love Kotti” protestu mājiņa.
 

BLO ateljē: pilsētas tukšo vietu potenciāls

Mākslinieku veidota kultūras teritorija, kas ieslēgta starp trim dzelzceļa līnijām Lihtenbergas apkaimē Berlīnē. Sākusies kā pagaidu lietošanas projekts, kļuvusi par nozīmīgu apkaimes dzīves daļu.
 

Empty Spaces: Tukši stāvošas ēkas video portretā

Raksti

Konteksts

ZZZ bagātais pieredzes krājums

ZwischenZeitZentrale Bremen pārskats par pilotprojekta fāzes pieredzi.
 

Ieteicamā literatūra

Literatūra par pilsētplānošanu un radošu pagaidu izmantošanu.

Ieteicamie interneta resursi

Interneta resursi par pilsētplānošanu, pagaidu izmantošanu, vietējām iniciatīvām