Kinderuni skolā

Deutsch mit der Kinderuni Foto: JackF © AdobeStock

Vācijas Digitālā universitāte bērniem “Kinderuni” piedāvā plašas iespējas mācību procesam skolās. Atsevišķas lekcijas var izmantot tematiskās  vācu valodas stundās, lai paplašinātu un padziļinātu zināšanas par konkrētu tēmu. Tās var integrēt tieši vācu valodas stundās, izmantot starpdisciplinārās nodarbībās savienojumā ar citiem mācību priekšmetiem vai piedāvāt kā ārpusklases nodarbību programmu. Tās dod impulsu projekta darbam un ir ideāla kursu, vasaras nometņu utt. sastāvdaļa.

Piedāvājam jums sarakstu ar ieteikumiem, kuras “Kinderuni” lekcijas ir piemērotas konkrētām tēmām vācu valodas apguves programmās:

Tematiskām vācu valodas nodarbībām

Vācu valodas skolotājiem, kuri vēlas Vācijas Digitālo universitāti bērniem “Kinderuni” integrēt mācību procesā, mēs piedāvājam bez maksas lejuplādēt didaktiskos materiālus katrai no 12 videolekcijām. Lai iegūtu piekļuvi didaktiskajiem materiāliem un iespējai sekot audzēkņu mācību progresam, reģistrējieties kā skolotājs vai izmantojiet jau esošo kontu. Materiālus skolotājiem atradīsiet katras lekcijas kreisajā izvēlnē sadaļā “Für Lehrende”.

Kinderuni platforma

Uz citām sadaļām