Mūsu aktivitātes vācu valodas popularizēšanai

Our commitment to German © Photo: Panthermedia/Viktor Thaut  Our commitment to German Photo: Panthermedia/Viktor Thaut

Bez robežām

Projektā “Bez robežām” tiekas skolēni no trim dažādām valstīm. Viņi kopā raksta stāstu, uzņem īsfilmu, fotografē savu apkārtni vai arī intervē viens otru. Šādā veidā viņi var dažādos digitālos formātos iepazīt trīs valstu dzīvo pasauli un jauniešus.

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“ (PASCH)

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“ (PASCH) globālā tīklā apvieno vairāk nekā 1700 skolu, kurām ir īpaša saikne ar Vāciju. Gētes institūts pārrauga ap 550 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland ir sociālais tīkls zināšanu apmaiņas un tīklošanās veicināšanai starp Vācijā studējušajiem vai strādājušajiem, uzņēmumiem, augstskolām un organizācijām.

Europanetzwerk Deutsch

Ar programmu „Europanetzwerk Deutsch“ VFR Ārlietu ministrija jau vairāk nekā 20 gadus veicina vadošu ES ierēdņu un dalībvalstu un kandidātvalstu ministriju ierēdņu vācu valodas un ar Vāciju saistītās zināšanas.

Schaufenster Enkelgeneration

Ar projektu Schaufenster Enkelgeneration Gētes institūts pievērš īpašu uzmanību vācu minoritātes trešajai paaudzei.