Schaufenster Enkelgeneration
Ukraina

Natalia Semagina Khveshchuk, Luzk

Natālija jau kopš bērnu dienām no savas vecmāmiņas Idas Semaginas (dzimušas Benderes) dzirdējusi nostāstus par vācu dzīvi, paradumiem un ieražām. Vecmāmiņa izceļojusi uz Vāciju un tagad dzīvo Drēzdenē. Galvenokārt viņas dēļ Natālija gribējusi labi apgūt vācu valodu.

Natālija Luckā studējusi tulkošanu no vācu un angļu valodas un pašlaik māca vācu valodu. "Man patīk vācu valoda - tās melodija, skaņa. Vācu valodas mācīšana citiem man sagādā prieku."

"Es esmu Ukrainā dzīvojoša vāciete. Es mīlu abas valstis, cienu to kultūru, ieražas un valodu."

Kateryna Buyar, Lwiw

Pirms 250 gadiem pēc carienes Katrīnas II manifesta Katerīnas senči no Bādenes-Virtembergas pārcēlās uz mūsdienu Ukrainu un kopā ar citām vācu ģimenēm Krimā nodibināja koloniju "Rosenthal" ("Rožu ieleja").

"Mana māte un vectēvs ir vācu izcelsmes, un tas rakstīts viņu dzimšanas apliecībās. Es vairāk jūtos kā vāciete, nevis ukrainiete. Es uzaugu apzinoties, ka esmu vāciete. Tas ir tikai laika jautājums, līdz dzīvošu savu senču zemē."

Diana Warwartsewa, Mukatschewo

Līdz 1944. gadam Aizkarpatija ietilpa Austroungārijas impērijā. Tikai pēc tam tā kļuva par daļu no Ukrainas. Tādēļ daudzi Mukačeves un tās apkārtnes iedzīvotāji runā vācu un ungāru valodā.

Diānas vecmāmiņa un kopš 2006. gada arī māte Mukačevē vada vācu kultūras centru.

"Manā ģimenē nav nevienas dienas, kad nerunātu vācu valodā. Tā ir kā dzimtā valoda. Es sevi uzskatu par ukrainieti ar vācu saknēm. Mans sapnis ir apvienot vācu valodu un kultūru un arī turpmāk iesaistīties tās veicināšanā."

Lisa Kais, Ust Tschorna

Lisas Kaisas senči 1775. gadā ieradušies no Austrijas. Ustjčornas ciemā - ko agrāk dēvēja par Kēnigsfeldi - dzīvo ungāru, slovāku, rumāņu un austriešu minoritātes pārstāvji. Ģimeņu apvienošanās rezultātā daudzi ciema iedzīvotāji izceļojuši uz Austriju. Pašlaik ciemā dzīvo tikai desmit austriešu ģimenes.

Lisas Kaisas tēvs Volodimirs Kaiss ir vācu un angļu valodas skolotājs Ustjčornas vidusskolā. Lisai ir septiņi jaunāki brāļi un māsas.

"Kopš bērnības esmu radusi pie daudzvalodības. Vācu valoda ir mana otrā valoda, tā man saistās ar Augšaustrijas dialektu, kurā mans tēvs sarunājas ar manu vecmāmiņu. Es jūtos kā ukrainiete ar austriešu saknēm. Divvalodība ir daļa no manas identitātes, un tas man nozīmē piederību Eiropas kopienai."

Alina und Vadym Pätkau, Kiew

Alīnas senči 18. gadsimta beigās pēc carienes Katrīnas II aicinājuma pārcēlušies uz Krieviju. 20. gadsimta sākumā viņas vecvectēvs ar ģimeni devies uz Sibīriju. Tur joprojām ir daudzi ciemi, kuros dzīvo vācu ieceļotāji.

"Es pati jūtos kā Krievijas ukrainiete ar vācu saknēm. Vācu valoda man patīk tāpat kā ukraiņu vai krievu valoda. Mana māte ir ukrainiete, bet tēvs - Krievijas vācietis. Viņš man bieži saka: "Tev jāmācās vācu valoda." Taču pats viņš vācu valodu zina tikai mazliet, tas mani dažkārt tracina."

Max Weisser, Odessa

Maksims studējis mašīnbūvi, taču tagad māca vācu valodu kādā privātskolā. Darbs ar bērniem un vācu valodas mācīšana viņiem Maksimam sagādā lielu prieku.

"Pēc zināmiem meklējumiem esmu sapratis, ka vāciskais manī ir visspēcīgākais. Tas laikam saistīts ar to, kā es domāju un jūtu. Kaut gan esmu audzis un dzīvoju Odesā, es tomēr jūtu emocionālu distanci pret dažiem līdzcilvēkiem. Domāju, ka tā ir mana vāciskā puse."

"Vācu valoda man ir pirmām kārtām emocionāla valoda. Man tā izklausās dziļāka nekā krievu valoda. Patiesībā tas ir savādi, jo krievu valoda ir mana dzimtā valoda, taču dzejoļus un dziesmas daudz labprātāk rakstu vāciski. Es dziedu vācu tautasdziesmas. Tajās es rodu tautas gudrību, un tas man sagādā lielu prieku."

Anna Awdeewa, Odessa

"Vāciskais manī - man tas ir mentalitātes un arī morāles jautājums. Kas ir pareizi un kas - nepareizi? Ukrainā šī robeža nereti izplūst. Mana vāciskā puse man vienmēr parādījusi šo robežu. Es arī nedomāju, ka tas saistīts tikai ar izglītību.“

"Es jūtos kā etniskā vāciete un lepojos ar to. Manā ģimenē vectēvs bija vienīgais, kas prata vācu valodu. Viņš gandrīz visu mūžu vēlējās atgriezties Vācijā. Man tagad ir iespēja piepildīt viņa sapni. Taču es nezinu, vai to īsti vēlos."