Kursi jauniešiem

kursi skolēniem Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Šie kursi domāti skolēniem no 14 līdz 18 gadu vecumam. Pieteikties kursiem var gan iesācēji, gan  skolēni ar priekšzināšanām vācu valodā. Mūsu mācību materāli ir piemēroti skolēnu interesēm.

Atkarībā no kursa pakāpes, nodarbības notiek  2 reizes darbdienās vai 1 reizi sestdienās.
Plašāka informācija par kursiem
Kursu ilgums 14 nedēļas
Nodarbību biežums 1 līdz 2 reizes nedēļā
(4 mācību stundas nedēļā)
Mācību stundas pa 45 minūtēm 56
Cena 280 EUR semestrī

 

Aktuāli - jauna adresse

Gētes institūta Rīgā šībrīža adrese - Elizabetes iela 2. Nākamā gada pavasarī institūts pārceļas uz jaunajām mājām Berga Bazāra kompleksā Marijas ielā.
 
Visi valodas kursi, kā arī konsultācijas par tiem notiek mūsu pagaidu mītnē Elizabetes ielā 2.

Plašāka informācija

Kursu laiki un cenas

Visi kursu laiki Rīgā

Pārskats par valodas prasmes līmeņiem A1 – C2

Mūsu vācu valodas kursi ir balstīti uz Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem.