Kvalitātes standarti

Kvalitātes standarti Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvalitāte – tas, ko mēs garantējam

Svešvalodu pārbaudēm tiek izvirzītas augstas profesionālās prasības. Gētes institūta mērķi, kvalitātes pārvaldība un ilggadējā pieredze garantē šo prasību izpildi.

Pārbaudes uzdevumus izstrādā eksperti ar pieredzi valodas mācīšanā un eksaminēšanā. Uzdevumu galīgā redakcija tiek izstrādāta institūta centrālajā birojā Minhenē. Pirms ieviešanas tiek veikta pārbaudes materiālu un pārbaudes nosacījumu izmēģināšana un rezultātu kvalitatīva un kvantitatīva izvērtēšana. Eksaminētāji izglītojas un papildina kvalifikāciju centralizētos un lokālos semināros.

Labas kvalitātes pazīmes:

Godīga attieksme

Eksāmeniem jābūt izstrādātiem tā, lai tie būtu iespējami godīgi attieksmē pret ikvienu – neatkarīgi no dzimuma, etniskās izcelsmes vai iespējamiem ierobežojumiem.

Pamatotība

Valodas eksāmenā izšķirošā loma jāspēlē lingvistiskajām prasmēm, nevis koncentrēšanās spējai, intelektam vai vispārīgajām zināšanām.

Uzticamība

Katru pārbaudes darbu izvērtējot diviem eksaminētājiem, mēs nodrošinām augstu uzticamību.

Praktiskums

Mēs nepārtraukti optimizējam savus eksāmenus – pielāgojot pārbaudes ilgumu, ieviešot modernās tehnoloģijas, kā arī aktualizējot vispārīgos nosacījumus.

Vienoti kvalitātes kritēriji::

Būdams Eiropas Valodas prasmes pārbaudītāju asociācijas (ALTE) dibinātājs un dalībnieks, Gētes institūts piedalās kvalitātes standartu izsrādē un ieviešanā.
 
ALTE izvirzījusi šādus mērķus:
  • Līmeņu pakāpju vienādošana, lai sekmētu starptautisku valodas sertifikātu atzīšanu Eiropā.
  • Kvalitātes kritēriju vienādošana visām eksāmenu izstrādes un norises fāzēm: testa sastādīšanai, eksāmena kārtošanai, vērtēšanai, sertificēšanai, izvērtēšanai un datu saglabāšanai.
  • Sadarbība kopīgos projektos, kā arī pieredzes un speciālo zināšanu apmaiņa.
2003. gadā ALTE kā nevalstiskā organizācija (NGO) tika uzņemta Eiropas Padomē un konsultē to par snieguma novērtēšanas un sertificēšanas tēmām. 2006. gadā ALTE ieguva Apvienoto Nāciju Organizācijas konsultanta statusu.