Tālākizglītība

Lai kādas būtu Jūsu intereses – kultūra un ģeogrāfija, metodika un didaktika vai valodas prasmes pilnveidošana – Gētes institūts vācu valodas skolotājiem piedāvā plašu tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas pasākumu programmu.