Grafiskie romāni skolā

Vācu valodā tapušo komiksu vidē šobrīd vērojama  sen nepieredzēta daudzveidība. Būtisku lomu tajā spēlē grafiskā romāna formāts, ko sev no jauna atklāj aizvien vairāk komiksu mākslinieku un lasītāju.

Komiksu grāmatas un saprotams nopietnu tēmu izklāsts. Grafiskie romāni satuvina skolotāju un skolēnu pasauli.

Ja savas vācu valodas mācību stundas vēlaties veidot atraktīvākas, Jums talkā nāks mūsu izstrādātie didaktiskie materiāli Mavila grāmatai Kinderland (Bērnu zeme) un Birgitas Vaijes romānam Im Himmel ist Jahrmarkt (Debesīs ir gadatirgus).

Atklājiet komiksu pasauli kopā ar skolēniem!

Im Himmel ist Jahrmarkt
© Avant-Verlag 2013
Episode I „Beginn“ (PDF, 11,23 MB)
Episode II „Schule“ (PDF, 10,06 MB)
Episode III „Alltag“ (PDF, 11,35 MB)
Episode IV „Goldene Zwanziger Jahre“ (PDF, 17,27 MB)
Episode V „Neue Frisur“ (PDF, 14,45 MB)
Episode VI „Neubeginn“ (PDF, 6,31 MB)
Zur Autorin (PDF, 12,21 MB)
Kinderland
© Reprodukt Verlag 2012

Episode II „Der Neue auf dem Schulweg“ (PDF, 8,6 MB)
Episode III „Russisch bei der Kranz“ (PDF, 12,8 MB)
Episode IV „Mutproben“ (PDF, 31,6 MB)
Episode V „Tischtennis“ (PDF, 46,4 MB)
Episode VI „9. November 1989“ (PDF, 55,8 MB)
Episode VII „Blutsbrüderschaft“ (PDF, 66 MB)
Vor dem Lesen (PDF, 10,4 MB)
Zum Autor (PDF, 2,5 MB)