Simulācijas spēle "Klimatneitrāla pilsēta"

Planspiel Klimaneutrale Stadt © Goethe-Institut

Jūs mācāt vācu valodu kādā skolā Latvijā?

Vēlaties iepazīt inovatīvu un aizraujošu apmācības un mācīšanās metodi?
Piedalieties simulācijas spēles “Klimatneitrāla pilsēta” konkursā!

Ieguvēji būs visi – gan Jūs, gan Jūsu skolēni.

 

Kas tas ir?

Uz zemes kļūst siltāks. Katru gadu. Mēs, cilvēki, izmantojam aizvien vairāk fosilo kurināmo, izcērtam mežus, piekopjam intensīvo lauksaimniecību un izmainām klimatu. Pieaug karstuma viļņu un sausuma periodu intensitāte, kūst polārie un kalnu ledāji, ceļas jūras līmenis.

Simulācijas spēles “Klimatneitrāla pilsēta” laikā ikviens tās dalībnieks iejutīsies izdomātas pilsētas administrācijas vadītājas, kustības “Fridays for Future” dalībnieka vai tūrisma biroja vadītājas lomā. Viņš/viņa darbosies komisijā, kura izstrādā priekšlikumu, kā līdz 2030. gadam iespējams uz pusi samazināt pilsētas CO2 emisiju. Pilsēta vēlas kļūt par vienu no desmit zaļākajām pilsētām pasaulē. Vidēji ilgā laikā pilsēta grib kļūt “klimatneitrāla” un vairs nepiesārņot atmosfēru ar CO2, tā piedaloties zemes sasilšanas apturēšanā. Lai šo mērķi sasniegtu, spēlētājiem ir jāpieņem lēmumi, jāvienojas par pasākumiem un jānonāk pie kopīga rezultāta.

Simulācijas spēles beigās komisija prezentē rezultātu 3 minūšu garā video sižetā.

Simulācijas spēle tiek spēlēta pārlūkprogrammā balstītā programmatūrā datorā vai klēpjdatorā. Dalībnieku komunikācija spēles laikā notiek videokonferences sistēmā (Zoom).

Kas tajā īpašs?

Simulācijas spēle ir aizraujoša apmācības un mācīšanās metode. Tā sekmē pieredzē balstītu mācīšanos – ilgtspējīgu prasmi, kas vienlaikus sagādā arī prieku.
Simulācijas spēles būtība ir reāls vai fiktīvs uzdevums. Dalībnieki no dažādiem aspektiem aplūko tēmas centrālos jautājumus un uzzina, cik sarežģīti un vienlaikus svarīgi ir ņemt vērā dažādas intereses un izstrādāt kompromisus. Spēles iznākums nav iepriekš noteikts, tāpēc dalībnieki var meklēt dažādus risinājumus, šajā procesā izmēģinot savas pārrunu prasmes un pieņemot lēmumus. Tādā veidā dalībnieki ne tikai runā PAR uzdevumiem, bet kļūst par aktīviem situācijas dalībniekiem un risinātājiem.

 

Kontakti