Valodu ekspedīcija

Valodu ekspedīcija apkārt Baltijas jūrai Ilustrācija: Goethe-Institut

Hallo! Sveiki! Moi! Labas! Tere! Hej!
Macht mit bei einer Sprachenexpedition rund um die Ostsee!

Par projektu

Jūs mācāt vācu valodu (sākot no A2 līmeņa) un Jūsu skolēni ir vecumā no 14 līdz 17 gadiem? Tad aicinām Jūs pieteikties mūsu daudzvalodības projektam "Valodu ekspedīcija apkārt Baltijas jūrai".

Par projektu


Gētes institūti Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā aicina vācu valodas skolotājus kopā ar savām klasēm starptautiski kooperatīvu uzdevumu ceļā iepazīt un izzināt savu, savas valsts un Baltijas jūras reģiona daudzvalodību.

Skolēni varēs ne tikai izmantot savas vācu valodas zināšanas aktīvā komunikācijā, bet arī atklāt, ka vācu valoda bieži var būt kā tilts starp dažādajām “Baltijas jūras valodām”.

Skolēni cita starpā veidos valodu portretus, apgūs tekstus projekta dalībvalstu valodās, mācoties apzināti izmantot paši savas valodu zināšanas. Skolēni apmainīsies viedokļiem par mūziku, jauniešu valodu, kopīgo un atšķirīgo projekta dalībvalstu kultūrā un daudzvalodību. Uzdevumus un tēmas skolēni gatavos un prezentēs gan grupās un klasēs, gan sadarbībā ar citu skolu un valstu skolēniem.

Skolotāji darbsemināros saņems materiālus un ieteikumus mācību nodarbībām, tiks konsultēti visā projekta norises laikā un varēs starptautiski sadarboties.

Mācību gada laikā tikšanās, sadarbība un pasākumi notiks digitālajās platformās. Paredzēts, ka projekts noslēgsies ar vairāku dienu klātienes pasākumu ar ieinteresēto skolēnu un skolotāju dalību 2022. gada pavasarī.

Šeit Jūs atradīsiet prezentācijas materiālu „Valodu daudzveidība Baltijas jūras reģionā"“, kas satur svarīgāko informāciju par projektu un ar ko tika iepazīstināti informācijas semināra dalībnieki 2021. gada 7. jūnijā. Informatīvo semināru vadīja  Anta Kursiša un Ulrike Rihtere-Vapātalo.

Darbnīcas

09.09.2021.: Izpētīt pašam savu daudzvalodību un iepazīties ar citu valstu dalībniekiem – valodu portreti un valodu konstelācijas 

30.09.2021.: Izzināt ceļus uz jaunām valodām un apzināti pielietot valodu zināšanas  – interkomprehensija un valodu salīdzināšana 

25.11.2021.: Sabiedrības daudzvalodība un starpkultūru salīdzināšana – valodu un kultūru portreti dažādās valstīs 

2022. gada sākumā rokasgrāmata skolotājiem: Dažādu valstu jauniešu/ikdienas valodas iepazīšana un salīdzināšana – populāri teicieni un mūzika 

Referenti

Anta Kursiša und Ulrike Richter-Vapaatalo Foto: © privat
Anta Kursiša un Ulrike Rihtere-Vapātalo kopā strādājušas pie tēmas „Daudzvalodība un vācu valoda Somijā“, sarīkojot konferenci, darbseminārus un skolotāju kvalifikācijas celšanas kursus, kā arī kopā ar Somijas vācu valodas skolotājiem izstrādājušas didaktisko daudzvalodības mācību materiālu Mehr als Deutsch. Anta Kursiša ir Stokholmas Universitātes lektore; viņas darbības jomas ir ģermānistika, vācu valoda kā svešvaloda un daudzvalodība, viņa ir viena no autorēm mācību materiāliem deutsch.com 1, Super 1 un Deutsch ist easy! (Hueber Verlag). Ulrike Rihtere-Vapātalo ir Helsinku Universitātes lektore, viņas īpašā interese ģermānistikā ir gramatika un kontrastīvā valodniecība, kā rezultātā tapis mācību materiāls  Eine *Tasche Kaffee, *danke! Deutsch und Finnisch kontrastiv und im mehrsprachigen Kontext.

Kontakti

Sandra Saida-Šaina
Valodas nodaļas lietvede
sandra.saida-saina@goethe.de