Par projektu Weltenschreieber

Über das Projekt Weltenschreiber Foto Sabine Erlenwein © Goethe-Institut

Par projektu

Stāstīšana, runāšana, rakstīšana vai tulkošana – valoda vienmēr ir atslēga un reizē arī indikators līdzdalībai sabiedrībā. Ar programmu “Weltenschreiber – izglītojoša literatūras programma bērniem un jauniešiem” Roberta Boša fonds vēlas sniegt jauniešiem iespēju aktīvi piedalīties sabiedrībā un apzināti to līdzveidot, izmantojot mākslinieciskas izteiksmes formas.

Programma koncentrēta uz literārās rakstīšanas metodi. Tā ne tikai stiprina jauniešos empātiju, spēju reflektēt un veidot dialogu, bet arī dod viņiem iespēju atrast pašiem savu balsi un izteikt pašiem savu viedokli.

Programmu izstrādājis Roberta Boša fonds, un tā sekmīgi tiek īstenota kopš 2018. gada augusta. Plašāka informācija vietnē: www.bosch-stiftung.de/weltenschreiber

Kopš 2019. gada Gētes institūta Valodas un izglītības politikas nodaļa darbojas kā programmas “Weltenschreiber” partneris, lai ar literārās rakstīšanas metodi iepazīstinātu vācu valodu apgūstošus jauniešus arī starptautiskā līmenī.

Gētes institūta uzdevumā septiņi vācu autori vairāku dienu radošajās darbnīcās māca skolēniem vācu valodā izteikt savas domas un fantāzijas. Rakstīšanas darbnīcas organizē Gētes institūti Bukarestē, Kijevā, Prāgā, Rīgā, Minskā, Maskavā (darbnīca notiek Samarā) un Varšavā (darbnīca notiek Lodzā), sadarbojoties ar attiecīgo valstu vācu valodas skolotājiem. Projekta koordinators ir Vācu valodas un izglītības politikas nodaļa. Projekta partneri ir Robert Bosch Stiftung GmbH, biedrība Literaturhaus Stuttgart un literatūras festivāls Hausacher LeseLenz.

Starptautiskās rakstīšanas darbnīcu programmas noslēguma pasākums notiks 2020. gada jūlijā literatūras festivālā Hausacher LeseLenz.