Ātrā piekļuve:

Pāriet tieši uz saturu (Alt 1) Pāriet tieši uz galveno izvēlni (Alt 2)
BNE

Mācību materiāli par ilgtspējīgas attīstības tēmām darbam nodarbībās un mājās

Gētes institūta projektu "Digitālā universitāte bērniem" un "Zinātnes Filmu Festivāls" sadarbības rezultātā radušies materiāli, ar kuru palīdzību skolotāji var veidot motivējošas vācu valodas nodarbības un zinātniskas ievirzes mācību stundas par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un bērni - patstāvīgi vai kopā ar vecākiem - varētu ar tiem darboties svešvalodā - vācu valodā. 

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju par pasaules nākotni “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”. Rezolūcija nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas sasniedzami, lai pasaule un nākotne būtu labāka visiem cilvēkiem visos dzīves aspektos.

Šie 17 mērķi mudina uzņēmumus, iestādes, izglītības organizācijas un vienkāršus cilvēkus mainīties, padarīt pasauli labāku un aizsargāt resursus. Arī bērni var palīdzēt darīt mūsu pasauli labāku un draudzīgāku. Mūsdienās bērni visā pasaulē savstarpēji var apmainīties ar idejām – pat svešvalodā.
 
Daži no mērķiem ietver tēmas, kas ir lieliski piemērotas svešvalodu apguvei. Šodien mēs zinām, ka mācību satura apguve, jo īpaši zinātnes un tehnoloģiju jomās, ļoti pozitīvi ietekmē valodas apguvi. Turklāt bērni īpašu uzmanību pievērš tieši saturam. Viņi paļaujas uz zināšanām, ko iegūst ikdienas dzīvē vai mācību stundās skolā. Un vienlaikus – savos brīvajos brīžos – viņi apgūst jaunu valodu.

17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung Foto: © Getty Images

MĀCĪBU MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM

Šie materiāli mums ļauj piedāvāt motivējošas vācu valodas nodarbības un zinātniskas ievirzes mācību stundas par ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung Foto: © Getty Images

mācību materiāli darbam mājās bērniem un vecākiem

Mācību materiāli par ilgtspējīgas attīstības tēmām ir izstrādāti tā, lai bērni – patstāvīgi vai ar vecāku palīdzību – varētu ar tiem darboties svešvalodā: vācu valodā. 


Uz citām sadaļām


Tas varētu Jūs interesēt

Science Film Festival

ZINĀTNES FILMU FESTIVĀLS 2020

Te jūs atradīsiet filmas un piemērotus mācību materiālus par zinātni, tehnoloģiju un vidi visu vecuma grupu bērniem un jauniešiem.

Umwelt macht Schule © Fotolia

IZGLĪTĪBA UN ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

Kas mums ir jādara, lai saglabātu Zemi apdzīvojamu mums un nākamajām paaudzēm? Šis video ir par šo un daudziem citiem jautājumiem.
 


Kinderuni platforma