Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

  • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
  • EU-Kurse Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
  • Europanetzwerk Deutsch 3 Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
  • Europanetzwerk Deutsch 4 Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
  • Europanetzwerk Deutsch 5 Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
  • Europanetzwerk Deutsch 7 Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
  • Europanetzwerk Deutsch 6 Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
  • Europanetzwerk Deutsch 8 Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

Ar programmu Europanetzwerk Deutsch Vācijas Ārlietu ministrija jau vairāk nekā 20 gadu veicina ES iestāžu vadošo darbinieku un dalībvalstu un kandidātvalstu ministriju ierēdņu vācu valodas prasmes un zināšanas par Vāciju. Gētes institūts šīs programmas ietvaros rīko 10-12 vispārīgos un speciālos – tā dēvētos ES valodas kursus – Vācijā. Līdzās intensīvai valodas prasmju uzlabošanai programma koncentrējas uz kontaktu veidošanu ar attiecīgajiem speciālistiem, Vācijas kultūras daudzveidības iepazīšanu, pieredzes apmaiņu un tīklošanos programmas dalībnieku starpā. Programma papildus piedāvā regulārus tiešsaistes kursus zināšanu atsvaidzināšanai un ikgadējas bijušo programmas dalībnieku tikšanās. Labprāt sniegsim Jums plašāku informāciju par programmu Europanetzwerk Deutsch.

Programmas ietvaros Goethe-Institut Rīgā piedāvā arī iespēju iekļaut Jūs mūsu vispārīgajos vācu valodas kursos ar daļēju stipendiju.