Kursi jauniešiem

kursi skolēniem Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Šie kursi domāti skolēniem no 14 līdz 18 gadu vecumam. Pieteikties kursiem var gan iesācēji, gan  skolēni ar priekšzināšanām vācu valodā. Mūsu mācību materāli ir piemēroti skolēnu interesēm.

Atkarībā no kursa pakāpes, nodarbības notiek  2 reizes darbdienās vai 1 reizi sestdienās.

Plašāka informācija par kursiem
Kursu ilgums 14 nedēļas
Nodarbību biežums 1 līdz 2 reizes nedēļā
(4 mācību stundas nedēļā)
Mācību stundas pa 45 minūtēm 56
Cena 260 EUR semestrī

 

Plašāka informācija

Kursu laiki un cenas

Visi kursu laiki Rīgā

Pārskats par valodas prasmes līmeņiem A1 – C2

Mūsu vācu valodas kursi ir balstīti uz Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem.