Kursi bērniem

Aktuāli: COVID-19

Līdz turpmākiem rīkojumiem mūsu kursi pieaugušajiem un jauniešiem notiks tiešsaistes formā. Visi kursu dalībnieki personīgi saņēma informāciju no savām skolotājām. Ja ir jautājumi vai, ja informāciju neesat saņēmuši, lūdzam griezties Valodas nodaļā
(gunta.akmeņkalne@goethe.de). Kursi bērniem līdz ārkārtējās situācijas atsaukšanai Latvijā nenotiek.

Priecājamies, ka savu kursu piedāvājumu esam pielāgojuši digitālajam formātam un arī turpmāk Jums varam piedāvāt augstas kvalitātes vācu valodas kursus. Mūsu skolotājas priecājas Jūs satikt tiešsaistē!

Detalizēta informācija par aktuālo situāciju

Vācu valoda ar rotaļām. Kursi paredzēti bērniem no 5 līdz 13 gadu vecumam. Ar vai bez priekšzināšanām pirmsskolas vecuma bērni un skolēni dažādās vecuma grupās aktīvi izdzīvos vācu valodu.

Plašāka informācija par kursiem
Kursu ilgums 14 nedēļas
Nodarbību biežums 1 reize nedēļā
 
Mācību stundas pa 45 minūtēm  28
Cena 130 EUR semestrī

 

Plašāka informācija

Kursu laiki un cenas

Visi kursu laiki Rīgā

Pārskats par valodas prasmes līmeņiem A1 – C2

Mūsu vācu valodas kursi ir balstīti uz Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem.