Kursi bērniem

Vācu valoda ar rotaļām. Kursi paredzēti bērniem no 5 līdz 13 gadu vecumam. Ar vai bez priekšzināšanām pirmsskolas vecuma bērni un skolēni dažādās vecuma grupās aktīvi izdzīvos vācu valodu.

Plašāka informācija par kursiem
Kursu ilgums 14 nedēļas
Nodarbību biežums 1 reize nedēļā
 
Mācību stundas pa 45 minūtēm  28
Cena 130 EUR semestrī

 

Plašāka informācija

Kursu laiki un cenas

Visi kursu laiki Rīgā

Pārskats par valodas prasmes līmeņiem A1 – C2

Mūsu vācu valodas kursi ir balstīti uz Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem.