Ātrā piekļuve:
Pāriet tieši uz saturu (Alt 1)Pāriet tieši uz apakšizvēlni (Alt 3)Pāriet tieši uz galveno izvēlni (Alt 2)
Frau am Laptop© Getty Images

#PALIEKAMMĀJĀS
Vācu valodas kursi

Apgūstiet vācu valodu tiešsaistē. Lai sargātu Jūsu veselību, šobrīd visus vācu valodas kursus organizējam attālināti. Tiešsaistes nodarbībās virtuālajā telpā mācieties kopā ar pasniedzēju un patstāvīgajam darbam izmantojiet mācību platformu. Pie mums Jūs mācāties vācu valodu. Tiešsaistē.

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs

Mācieties patstāvīgi, izmantojot mūsu mācību platformas daudzpusīgos un ar ikdienas tēmām saistītos mācību materiālus. Tiešsaistes uzdevumu izpildes laiks ir elastīgs, un, atkarībā no vingrinājuma tipa, Jūs saņemsiet automatizētu vērtējumu vai individuālu skolotāja atsauksmi. Uzdevumi visiem zināšanu līmeņiem un katram valodas pielietojumam.

Tiešsaistes nodarbības

Tiešsaistes nodarbības

Mācieties tiešsaistes nodarbībās virtuālajā telpā kopā ar skolotāju un citiem kursa dalībniekiem. Mēs izmantojam konferenču rīku Adobe Connect, kas ļauj tiešsaistē mācīties kā klātienes nodarbībā. Par runāšanas un rakstīšanas uzdevumiem Jūs saņemsiet individuālu skolotāja vērtējumu un atsauksmi.

Atbalsts

Atbalsts

Skolotājs sniegs Jums ievadu darbā ar Adobe Connect un mācību platformu. Kursa laikā Jūs regulāri saņemsiet individuālu vērtējumu un atsauksmes. Ja Jums rodas jautājumi, vērsieties valodas kursu birojā.


Kombinētie kursi, valodas prasmes līmenis A1.1-B1.3

Visiem tiem, kuriem patīk vienmērīgs līdzsvars: 50% tiešsaistes nodarbības, 50% patstāvīgais darbs

Paredzētās klātienes nodarbības notiek tiešsaistē virtuālajā telpā vai Gētes institūtā klātienē. Gētes institūts izmanto konferenču rīku Adobe Connect, kas Jums būs pieejams bez maksas. Skolotājs sniegs Jums ievadu darbā ar Adobe Connect. Uz šiem kursiem attiecas Vispārīgie noteikumi.

Pieteikties

  Kombinētie kursi
Sākums un noslēgums 12.09.-18.12.2020.
Ilgums un intensitāte 14 nedēļas ar 14 tiešsaistes nodarbībām un patstāvīgā darba posmiem
Elastīgums Elastīgāki patstāvīgā darba posmi, mazāks tiešsaistes nodarbību skaits nekā standarta klātienes kursos
Mācīšanās Mācīšanās grupā, motivēšana un atbalstīšana.
Atsauksmes Skolotājs sniedz regulāras individuālas atsauksmes.
Skolotājs pēc nepieciešamības nodrošina ar papildus mācību saturu
Dalībnieku skaits maksimāli 14
Vieta un norise Paredzētās klātienes nodarbības notiek konkrētos laikos (1 reizi nedēļā) virtuālajā telpā Adobe Connect platformā vai Gētes institūtā klātienē.Tiešsaistes posmi notiek Gētes institūta mācību platformā.
Cena 280 EUR 
Pieteikties
50% no kombinētā kursa veido patstāvīgais darbs tiešsaistes platformā.

Jūs saņemat piekļuvi mūsu tiešsaistes platformai, kurā ir Jūsu kursa tiešsaistes daļas uzdevumi. Šajā daļā ir iekļauti motivējoši un daudzveidīgi vingrinājumi, "flash cards" vārdu krājuma trenēšanai un visu kursā apgūstamo svarīgo gramatikas struktūru un valodas izteiksmes līdzekļu kopsavilkums.

Jūsu tiešsaistes daļas skolotājs uzdod Jums iknedēļas vingrināšanās uzdevumus, kurus Jūs attiecīgās nedēļas ietvaros varat izpildīt sev atbilstošā tempā. Šos uzdevumus Jūs sagatavojat uz iknedēļas tiešsaistes nodarbību, kurā satiekaties ar savu kursa klasi. Lielākā daļa no tiešsaistes uzdevumiem ir veicama individuāli. Ir daži uzdevumu veidi, kuros Jums tiešsaistes platformā jāsadarbojas ar citiem kursa dalībniekiem. Šāds grupas darbs ietver nelielu tekstu rakstīšanu par tādām tēmām kā vaļasprieki, intereses vai paredzamie pasākumi. Šo vingrinājumu ietvaros Jūs piedalāties grupas diskusijās un komentējat citu dalībnieku rakstītos tekstus.
Visus mācību un darba materiālus, kas nepieciešami kursam, mēs Jums bez maksas nodrošināsim tiešsaistē.

Tiešsaistes grupu kursi, valodas prasmes līmenis A1-B1

Mūsu tiešsaistes kursi – vēl elastīgāki

Mūsu tiešsaistes grupu kursi visiem tiem, kuri vācu valodu vēlas mācīties elastīgi laika un vietas ziņā, vienlaikus neatsakoties no grupas mācību procesa sajūtas. Tiek trenētas visas četras valodas prasmes (lasīšana, rakstīšana, runāšana un klausīšanās). Kursi notiek Gētes institūta mācību platformā un virtuālajā telpā.

Pieteikties

  Tiešsaistes grupu kurss
Sākums un noslēgums 26.09.-04.12.2020.
Ilgums 10 nedēļas
Elastīgums 3-4 tiešsaistes nodarbības kursa laikā, elastīgas patstāvīgā darba fāzes
Mācīšanās Mācīšanās grupā, motivēšana un atbalstīšana
Atsauksmes Skolotājs sniedz regulāras individuālas atsauksmes.
Skolotājs pēc nepieciešamības nodrošina ar papildus mācību saturu.
Dalībnieku skaits maksimāli 12
Vieta un norise aktuālajā situācijā Gētes institūta mācību platforma un Adobe Connect virtuālā telpa
Cena 260 EUR
Pieteikties
Jūs saņemat piekļuvi mūsu tiešsaistes platformai, kurā ir pieejami visi Jūsu kursa materiāli. Kursā ir iekļauti motivējoši un daudzveidīgi vingrinājumi, "flash cards" vārdu krājuma trenēšanai un visu kursā apgūstamo svarīgo gramatikas struktūru un valodas izteiksmes līdzekļu kopsavilkums.

Jūsu tiešsaistes skolotājs komunicē ar Jums platformā un ir sasniedzams visu kursa laiku.  Vingrināšanās uzdevumus Jūs  varat pildīt sev atbilstošā tempā. Lielākā daļa no tiešsaistes uzdevumiem ir veicama individuāli un Jūs saņemat individuālus komentārus no skolotāja. Ir daži uzdevumu veidi, kuros Jums tiešsaistes platformā jāsadarbojas ar citiem kursa dalībniekiem. Šāds grupas darbs ietver nelielu tekstu rakstīšanu par tādām tēmām kā vaļasprieki, intereses vai paredzamie pasākumi. Šo vingrinājumu ietvaros Jūs piedalāties grupas diskusijās un komentējat citu dalībnieku rakstītos tekstus. Tiešsaistes nodarbībās Jūs tiekaties ar savu grupu un skolotāju. Uzsvars šajās nodarbībās ir runāšanas prasme.
Visus mācību un darba materiālus, kas nepieciešami kursam, mēs Jums bez maksas nodrošināsim tiešsaistē.

Svarīgi jautājumi

  • operētājsistēma: Windows, MacOS
  • ideālais variants: dators vai klēpjdators, dalība iespējama arī ar planšetdatoru; dalība ar viedtālruņa starpniecību netiek rekomendēta
  • pārlūks: Google Chrome ®, Microsoft Edge ®, Mozilla Firefox ®, Apple Safari ® to jaunākajā versijā
  • joslas platums: 512 kbps
  • interneta pieslēgums un e-pasta adrese, austiņas tiešsaistes nodarbībām
Pašlaik Gētes institūts Rīgā tiešsaistes kursus piedāvā tikai jauniešiem no 17 gadu vecuma un pieaugušajiem.
Ja jums ir jautājumi, lūdzam rakstīt valodas kursu birojam. (Gunta Akmeņkalne, gunta.akmenkalne@goethe.de).

Online lernen, lesen, informieren

Illustration einer Frau und eines Mannes vor dem Computer Illustration: Tobias Schrank © Goethe-Institut

Für Deutschlerner*innen
Mājās sēdētājs – vācu valodas apgūšana mājās

Mācīties, sēžot dīvānā – mācīties vācu valodu, izmantojot mūsu digitālos ieteikumus, interaktīvos vingrinājumus un spēles.
 

#onlinestattpräsenz © Getty Images

Prüfungsvorbereitung Online

Nutzen Sie unsere kostenlosen Übungsmaterialien zum Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen zur Vorbereitung auf das Goethe-Zertifikat.

Deutsch für dich Foto: Shutterstock.com, Rawpixel.com

goethe.de/deutschfuerdich
Deutsch für dich

In der Community „Deutsch für dich“ findest du viele Übungen zum kostenlosen Deutsch lernen und kannst dich mit anderen Mitgliedern austauschen.