Goethe-Zertifikat B1

Portrait of a young man smiling and pointing up Foto: Getty Images/DexImage

Ja vēlaties…

 • apmeklēt sagatavošanās kursus studijām Vācijā;
 • dzīvot un strādāt Vācijā;
 • apliecināt savu valodas prasmi B1 līmenī;
 • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat B1 ir vācu valodas eksāmens jauniešiem un pieaugušajiem. Tas apliecina spēju patstāvīgi lietot vācu valodu un atbilst trešajam līmenim (B1) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

 • spējat saprast galveno informāciju skaidrā, literāri pareizā runā, ja runa ir par tādiem pazīstamiem tematiem kā darbs, skola, brīvais laiks utt.;
 • spējat sazināties vairumā situāciju, kādas rodas, ceļojot pa vācvalodīgajām zemēm;
 • spējat vienkāršos, saistītos teikumos izteikties par zināmiem tematiem un Jūs personīgi interesējošiem jautājumiem;
 • spējat pastāstīt par savu pieredzi un notikumiem, aprakstīt sapņus, cerības un mērķus, kā arī sniegt īsus pamatojumus vai skaidrojumus.

Priekšnosacījumi

 • Eksāmena Goethe-Zertifikat B1 jauniešiem kārtošanai ieteicamais vecums – no 12 gadiem.
 • Eksāmena Goethe-Zertifikat B1 pieaugušajiem kārtošanai ieteicamais vecums – no 16 gadiem.
 • Eksāmena Goethe-Zertifikat B1 priekšnosacījums ir valodas zināšanas trešajā valodas prasmes līmenī (B1), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
 • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem Jums nepieciešamas 200 līdz 350 mācību stundas pa 45 minūtēm.