Goethe-Zertifikat B1

Portrait of a young man smiling and pointing up Foto: Getty Images/DexImage

Ja vēlaties…

  • apmeklēt sagatavošanās kursus studijām Vācijā;
  • dzīvot un strādāt Vācijā;
  • apliecināt savu valodas prasmi B1 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat B1 ir vācu valodas eksāmens jauniešiem un pieaugušajiem. Tas apliecina spēju patstāvīgi lietot vācu valodu un atbilst trešajam līmenim (B1) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

  • spējat saprast galveno informāciju skaidrā, literāri pareizā runā, ja runa ir par tādiem pazīstamiem tematiem kā darbs, skola, brīvais laiks utt.;
  • spējat sazināties vairumā situāciju, kādas rodas, ceļojot pa vācvalodīgajām zemēm;
  • spējat vienkāršos, saistītos teikumos izteikties par zināmiem tematiem un Jūs personīgi interesējošiem jautājumiem;
  • spējat pastāstīt par savu pieredzi un notikumiem, aprakstīt sapņus, cerības un mērķus, kā arī sniegt īsus pamatojumus vai skaidrojumus.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Šeit atradīsiet eksāmena paraugus un vingrinājumu komplektus, kas sniedz iespēju vingrināties tiešsaistē, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un interaktīvi.

Papildu informācija

Eksāmena Goethe-Zertifikat B1 priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsiet šeit: