Goethe-Zertifikat B2

Goethe language learning, Berlin Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Ja vēlaties…

 • apmeklēt sagatavošanās kursus studijām Vācijā;
 • darba vajadzībām apliecināt vācu valodas zināšanas patstāvīga lietotāja līmenī;
 • sagatavoties darbam medicīnas nozarē;
 • apliecināt savu valodas prasmi B2 līmenī;
 • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat B2 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem. Tas apliecina valodas zināšanas patstāvīga lietotāja līmenī un atbilst ceturtajam līmenim (B2) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

 • spējat saprast galveno saturu sarežģītos tekstos par konkrētiem un abstraktiem tematiem un diskusijas par profesionāliem jautājumiem savā specialitātē;
 • spējat spontāni un tekoši sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, tā ka komunikācija starp sarunas partneriem noris bez īpašas piepūles;
 • spējat skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, izklāstīt viedokli par aktuālu jautājumu un nosaukt dažādu iespēju priekšrocības un trūkumus.

Priekšnosacījumi

 • Eksāmena Goethe-Zertifikat B2 kārtošanai ieteicamais vecums – no 16 gadiem.
 • Eksāmena Goethe-Zertifikat B2 priekšnosacījums ir valodas zināšanas valodas prasmes līmenī (B2), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
 • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem Jums nepieciešamas 600 līdz 800 mācību stundas pa 45 minūtēm.