Papildu informācija

Atpakaļ pie Goethe-Zertifikat B2

Cits pēc cita – moduļi

Goethe-Zertifikat B2 sastāv no četriem moduļiem – lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas (mutiskais eksāmens pa pāriem).
Atsevišķos eksaminācijas centros eksāmens tiek piedāvāts digitālā un papīra formā. Eksāmens visā pasaulē norisinās un tiek vērtēts pēc vienotiem standartiem.
 

Lasīšana

Jūs lasīsiet dažādus tekstus, piemēram, foruma ierakstus, avīžu un žurnālu rakstus, komentārus un priekšrakstus. Jūs spējat saprast galveno informāciju, būtiskas detaļas, kā arī uzskatus, viedokļus un noteikumus.

Ilgums: 65 minūtes

Rakstīšana

Jūs rakstiski izteiksiet un pamatosiet savu viedokli foruma ierakstā par kādu sabiedriski aktuālu tematu. Jūs arī rakstīsiet formālu ziņojumu profesijas kontekstā.

Ilgums: 75 minūtes

Klausīšanās

Jūs klausīsieties intervijas, referātus, sarunas un izteikumus ikdienas situācijās, kā arī radio. Jūs spējat saprast galvenos apgalvojumus un būtiskas detaļas.

Ilgums: apm. 40 minūtes

Runāšana

Jūs nolasīsiet īsu referātu par iepriekš noteiktu tematu un apspriedīsiet to ar savu sarunas biedru. Turklāt Jūs diskusijā apmainīsieties ar argumentiem.

Ilgums: 15 minūtes

Priekšnosacījumi

Goethe-Zertifikat B2 ir vācu valodas eksāmens jauniešiem un pieaugušajiem.

Gētes institūta eksāmeni ir pieejami visiem interesentiem, un tos var kārtot, nesasniedzot ieteikto minimālo vecumu, kā arī neatkarīgi no Vācijas pilsonības.
  • Jauniešu eksāmena Goethe-Zertifikat B2 kārtošanai ieteicamais vecums – no 15 gadiem.
  • Pieaugušo eksāmena Goethe-Zertifikat B2 kārtošanai ieteicamais vecums – no 16 gadiem.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat B2 priekšnosacījums ir valodas zināšanas valodas prasmes līmenī B2, kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
  • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem Jums nepieciešamas 600 līdz 800 mācību stundas pa 45 minūtēm.